Bilde fra det digitale årsmøtet til NHFU Nord-Norge, med deltakere. 20-21. februar avholdt NHFU Nord-Norge sitt årsmøte, som ble gjennomført digitalt. Mathias Halvorsen ble valgt til leder, nestleder ble Regine Elvevold og økonomiansvarlig ble Marte Imingen. Bendik Laumann Vedal fortsetter som styremedlem, og Sofie Paulsen ble valgt inn som vara.

Regionstyret og regionskontoret ønsker det nye styret lykke til!