.. som ikke opplever reell medvirkning!

Ved å representere SAFO i ulike råd og utvalg får du en unik mulighet til å engasjere deg i saker som gjelder din by/kommune. Du kan ha betydelig innvirkning på hvordan din kommune utformes, og utvalgets samlede innspill kan være med på å forbedre kvaliteten på ulike tjenester og tiltak, som videre vil ha stor betydning for kommunens innbyggere.

Brukerrespresentanter i ulike råd og utvalg har muligheten til å videreformidle erfaringer, vise til løsninger og være pådrivere for at politikere og fagfolk tar veloverveide avgjørelser, som sikrer gode tilbud og tjenester for alle. Det finnes mange eksempler på god brukermedvirking, hvor prosessene fungerer godt.

Men…

Det finnes også eksempler som ikke er like gode, hvor man for eksempel opplever å ikke bli inkludert i viktige beslutningsprosesser. Har du erfaringer på manglende brukermedvirking?

Ta kontakt med:

Nicholas D. Williams

Rådgiver, rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland

Email: nicwil@nfk.no

Tlf: 48 81 92 94