Boligheftet vårt fra 2014 er nå oppdatert. Her finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter.

Heftet «Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger» ble utgitt av Norges Handikapforbund i 2014, med finansiering fra Husbanken. Formålet var å fremme flere tilgjengelige boliger og vise muligheter. Etter 2014 er regelverk og finansiering blitt endret, og hele publikasjonen er nå oppdatert elektronisk.

Du kan lese om helhetlig boligpolitikk, boligrådgivning, finne eksempler på gode løsninger og få en oversikt over finansieringsmuligheter. Fra 2020 ble Husbankens tilskuddsordninger til privatpersoner et kommunalt ansvar. Byggteknisk forskrift ble endret i 2017. Vi har valgt å oppdatere hele nettversjonen av heftet. Det gjelder regelverk, finansiering samt kommunens og Husbankens ansvar. Oversikten over nettsteder og informasjon er også oppdatert.

Klikk på lenken nedenfor:

Tilgjengelige Boliger. Oppdatert Juni 2021

Samfunnet har fortsatt et stort behov for flere boliger som kan brukes av oss alle, gjennom hele livsløpet!