Overlevering av NOU om BPA

Torsdag 16. desember kl. 10.00 vil BPA utvalget levere sin NOU til Helseminister Ingvild Kjerkol.

Informasjonsmøte kl. 14.00

BPA utvalgets mandat var å utrede BPA ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov.  Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA ordning, og fire av utvalgets medlemmer (Tove Linnea Brandvik (SAFO), Sverre Fuglerud (FFO), Vibeke Marøy Melstrøm (ULOBA), Sonja Tobiassen (brukerrepresentant) ønsker å presentere sitt syn på arbeidet og løsningene som foreslås, i et eget digitalt møte kl 14.00 samme dag. Her vil det gis anledning til å stille skriftlige spørsmål.

 

Vi oppfordrer alle til å følge med på begge møtene. Et sammendrag fra informasjonen som gis kl. 14.00 vil legges ut på organisasjonenes hjemmesider etter møtets slutt.

 

Overrekkelsen kl 10.00 kan du se på regjeringen sine hjemmesider:
www.regjeringen.no

 

Informasjonsmøtet kl. 14.00-15.00 med Brandvik, Fuglerud, Melstrøm og Tobiassen kan du se her:
https://events.webcast.no/uloba/Xto4DRwuhkht6MwYZejC/Tif2hCqJBRVE4zhBgRcT