Funkiscoach Ingrid Njerve (t.h) instruerer en gruppe deltakere som skal ut og prøve rullestoler. De står i halvsirkel i foajeen på Ruters møtesenter Ruter S.

En dag som startet med bind for øynene ble en øyeåpner for Abel Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foranledningen var en samtale med representanter for Ruter på årets Arendalsuke, der de fortalte om «Mind the Gap», som er utviklet i samarbeid med Ekskurs og Norges Handikapforbund. Noen uker senere var bordet dekket, og med seg hadde statssekretæren representanter fra Avinor, Vegdirektoratet, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og ansatte i eget departement.

Trygt rom

-Jeg setter stor pris på å ha vært en erfaringsagent på dette feltet, sier statssekretæren på slutten av dagen.

I timene før har hun fått møte funkiscoacher, være med dem på reise og ikke minst selv fått prøve seg i rullestol i kollektivtrafikken.

-Vi har fått oppleve praktisk læring, jobbet på refleksjonsnivå og hatt gode diskusjoner. Alt i en god miks. Opplegget har lagt til rette for læring i et trygt og godt rom, sier Knibe Kroglund.

Hun har fått kjenne på kroppen hvor vanskelig selv små hindre kan være å forsere, og hun har fått kjenne hvor tungt og ubehagelig det er å rulle på brostein. Et par nestenuhell ble det og, men ingen knall og fall.

Overbevist

-Tilrettelegging for god mobilitet er nødvendig for noen, men det kommer alle til gode, erfarer statssekretæren etter dagen. Og i runden for tilbakemeldinger på slutten av dagen hadde et ønske utkrystallisert seg:

-Dette vil jeg at alle i departementet skal få tilbud om.

Ambisjoner

Det er musikk i ørene til daglig leder i Ekskurs, Ola Harald Svenning. Ambisjonen er å bruke metodikken fra «Mind the Gap» tverrsektorielt, slik at man får fremmet likestilt deltakelse i hele samfunnet.

-Ruter var først ut, men filosofien i det vi gjør er sektorovergripende. Mitt mål er å kunne skreddersy opplevelsen for ulike selskaper, departementer og organisasjoner, sier Svenning. Selskapet har nettopp inngått ny avtale med Ruter. Det kan du lese mer om her: