Praktisk informasjon om regionårsmøtet 2021:

Dato: Lørdag 17.04.2021 

På grunn av usikre smittevernshensyn vil regionårsmøtet 2021 som hovedløsning avvikles som digitalt årsmøte på møteplattformen Zoom. Møtelenke til arrangementet vil bli sendt ut til påmeldte delegater.

Ansatte på regionskontoret vil gi nødvendig opplæring til delegater som har behov for det. Vi vil gjennomføre opplæringen via telefon, og vi (delegat og ansatt) kopler oss gradvis (i løpet av telefonsamtalen) på Zoom. Av teknologisk utstyr trenger du et av disse alternativene: PC, laptop, nettbrett, iPad eller smarttelefon.

Regionårsmøtepapirer: 

Forretningsorden Digitalt Regionårsmøte NHF Nord 2021

Endelig Saksliste Regionsårsmøte NHF Nord Norge 2021

Årsmelding 2019 2020 (002)

Sak 6 Årsmøtefrekvens

NHF NN Fullstendighetserklæring 2020 (ISRE 2400) Forenklet Revisjon (1)

Fullsendighetserklæring NHF NN Regnskap 2019 (signert 01.04.2020)

Budsjett NHF Nord Norge 2021

Arsregnskapet 2019 Signert Digipost

NHF Nord Norge Årsregnskap 2020 (1)

Revisorerklæring

NHF Nord Norge Revisjonsberetning

Tankene Bak Tallene Budsjett 2021 NHF Nord Norge

Virksomhetsplan 2021 2023 Med Note Om Tankene Bak Tallene