Den første helgen i juni var NHF-organisasjonen samlet til landsmøte – vår viktigste demokratiske møteplass. Denne gangen ble landsmøte gjennomført digitalt! Vi behandlet viktige saker og foretok valg. Vi feiret avgjørende gjennomslag, feiret at vi er 90 år og kickstartet årets valgkamp.

Landsmøte 2021 har valgt nytt sentralstyre for perioden 2021-2023. Styret fikk med seg tre nye medlemmer, da Inger K. Svenning ble valgt inn som sentralstyremedlem. Sadia Jabeen og Lena Iren Horie ble valgt inn som varamedlemmer til sentralstyret. Barbro Holmstad, Karl Haakon Sævold, Guri Anne Nesdal Egge og Henriette Nielsen var også på valg, og ble gjenvalgt.

Det nye styret består nå av:

Forbundsleder: Tove Linnea Brandvik

Nestleder: Magnhild Sørbotten

Medlemmer:

Guri Anne Nesdal Egge

Marine Eliasson

Karl Haakon Sævold

Inger K Svenning

Stein Wilmann

Anders Nupen Hansen

Roger Amundsen

Ansattes representant: Jørgen Foss

Varamedlemmer:

Sadia Jabeen Iqbal, 1. vara

Lena Iren Horie, 2. vara

Henriette Nielsen, 3. vara

Barbro Holmstad, 4. vara

Varamedlem for ansattes representant: Ann-Karin Pettersen

Vi gratulerer hele det nyvalgte sentralstyret med Tove Linnea Brandvik i spissen! Ekstra gratulasjoner sendes til Inger K. Svenning og Barbro Holmstad fra region Nord-Norge, som ble valgt inn som fast styremedlem og 4. vararepresentant i NHF sitt Sentralstyre. Vi er glade for at Landsmøtet ønsker deres stemmer og kompetanse inn i det videre arbeidet!

Bilde av Inger K. Svenning og Barbro Holmstad
Foto: Inger K. Svenning og Barbro Holmstad