Hvis du er under 36 år med nedsatt syn, hørsel eller bevegelse og enten har vært/er i jobb ønsker Troms og Finnmark fylkeskommune å høre fra deg.

«Unge personer med funksjonsnedsettelser i nord, deltakelse i samfunnslivet» ønsker i 2021 å finne ut mer om eksisterende tiltak som unge personer med funksjonsnedsettelse selv synes styrker deres muligheter til å komme i ordinær jobb og beholde den over tid.

Prosjektet starter nå med en spørreundersøkelse for å høste erfaringer fra unge personer med funksjonsnedsettelser. Innsamlingen skal pågå frem til 1. august og avsluttes med en erfaringskonkurranse i november. Gjennom dette ønsker prosjektet å styrke overgangen fra utdanning til arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse.

For mer informasjon: https://www.tffk.no/aktuelt/unge-personer-med-funksjonsnedsettelser-i-nord-deltagelse-i-samfunnslivet-er-i-sin-forste-del-av-prosjektet.29853.aspx

Samtykkeærklæring og spørreundersøkelse:

https://www.tffk.no/_f/p1/i6d984b0d-5cb2-445f-9f20-8d48325df035/samtykkeerklaring.pdf