Nå starter vi opp med faste åpne dialogmøter mellom medlemmer, lokallag, landsforeningslag og regionstyret. Det første dialogmøte er på Teams torsdag 2. november kl. 18.00-19.00. Ta kontakt med regionskontoret eller ditt lokallag dersom du ønsker å få tilsendt innloggingslenke.

Program 2. november:

Presentasjon:

Vi tar en rask presentasjon av alle

Faginnlegg:

Geirmund Dalen skal presentere status i TT-ordningen. Temaet er dagsaktuelt fordi det er en pågående prosess knyttet til nye retningslinjer i TT-ordningen. Vi vet at TT-tilbudet er viktig for våre medlemmer, og at endringer og justeringer betyr mye i folks liv. NHF sin målsetting er å sikre et godt TT-tilbud, og da trenger vi kontakt med vår grasrot fordi det er der erfaringene og kunnskapen ligger.

Innspill fra lokalt nivå:

Vi tar en runde på hva du som medlem og som lokallag ønsker som tema og fokusområder framover.