– Høring

Regjeringen har sendt et forslag til ny boligsosial lov ut på høring, og NHF har avgitt høringssvar. Vi mener forslaget ikke svarer godt nok på dagens utfordringer på boligmarkedet.

Et boligmarked med lav fysisk tilgjengelighet og høye priser for eie og leie produserer ulikhet. Dette fører også til at mange får problemer med å skaffe seg …
Dette er den første høringen til Norges Handikapforbund i forbindelse med statsbudsjettet 2020. Et budsjett som ikke oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter. Det er nok nå, det kan ikke føres en vilkårlig politikk hvor sikkerhetsnettet som velferdsetaten skal være, perforeres. Slik startet Forbundsleder Tove Linnea Brandvik sitt innspill under budsjetthøringen til Arbeids- og sosialkomiteen. Sammen med andre nestleder i NHFU …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen