Hender som holder hus oppe
Bilde: Social Housing

Regjeringen har sendt et forslag til ny boligsosial lov ut på høring, og NHF har avgitt høringssvar. Vi mener forslaget ikke svarer godt nok på dagens utfordringer på boligmarkedet.

Et boligmarked med lav fysisk tilgjengelighet og høye priser for eie og leie produserer ulikhet. Dette fører også til at mange får problemer med å skaffe seg bolig. Vi forventer et løft for at folk som er vanskelig stilt på boligmarkedet skal kunne skaffe seg bolig og bli boende – på lik linje med andre.

Les hele høringssvaret vårt her!