Regjeringen har kommet med forslag til endringer i Bilstønadsforskriften, og NHF har sammen med FFO avgitt høringssvar. Vi mener forslaget vil svekke retten til nødvendig transport.

Bilstønadsordningen er av helt avgjørende betydning for våre muligheter til å delta i samfunnet på linje med andre. Vi mener departementets forslag betyr innstramninger og ikke kun presiseringer av dagens lovverk. Å bli fratatt bilen gjennom krav om gjeldsoppgjør fordi registreringsplikten ikke er overholdt, mener vi er en uforholdsmessig reaksjon. Retten til spesialutstyr og ombygging må heller ikke svekkes.

Les hele høringssvaret vårt her.