Engasjerte representanter fra ulike ungdomspartier, og NHFUere!

NHFU er i gang med temakvelder med representanter fra ulike ungdomspartier i regionen!

Onsdag 23. Oktober gjennomførte NHFU temakveld med ungdomspolitikere i Tromsø. Planen er å fortsette med dette, både i Tromsø og i andre deler av regionen. Her får politikerne innsikt i NHF/NHFUs samfunnsoppdrag, og kunnskap om våre kjernesaker. Målet med disse møtene er å bli bedre kjent med hverandre, dele erfaringer og finne ut hvordan man kan jobbe sammen videre for å skape ytterligere engasjement rundt våre kjernesaker i lokalsamfunnet.