Bilde: Unsplash

Tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp i valggjennomføringen og noe valgstyret i Oslo er opptatt av. Alle velgere skal få avlagt stemme uavhengig av funksjonsnivå.  Her får du informasjonen du trenger om stortingsvalget 2021:

Assistanse i valgavlukket
Den kanskje viktigste endringen ved dette valget er at valgloven åpner for at velgere som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, nå selv kan peke ut en hjelper som skal bistå vedkommende uten at en valgmedarbeider er til stede i valgavlukket. Hjelper har taushetsplikt.

Digitalt valgkort
Valgdirektoratet sender på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut digitalt valgkort til alle velgere som har stemmerett. Du trenger ikke valgkort for å stemme.

Du får valgkortet tilsendt i sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn, med mindre:

  • du står reservert i register for digital informasjon
  • du ikke har oppdatert digital kontaktinformasjon de siste 18 månedene

Da får du valgkortet tilsendt i posten. Digitale og fysiske valgkort inneholder samme informasjon som ved tidligere valg. Men, du trenger ikke valgkort for å stemme

Forhåndsvalg
I Oslo har alle 29 forhåndsstemmelokaler universelt utformet valgutstyr. Vi har nesten 5 uker med forhåndsvalg og velgere kan forhåndsstemme i alle lokaler i hele landet fra 10. august til og med fredag 10. september.

Erfaringsmessig er det noe færre velgere som stemmer i starten av perioden og forhåndsstemmestedene som ligger utenfor bykjernen har også færre velgere. Dette kan være et tips til velgere som ønsker unngå kø.

Forhåndsstemming – åpningstider
Hverdager kl. 10 – 19
Lørdager kl. 10 – 18 (Valglokalet på Blindern er stengt på lørdager)
Mandag 6. september til og med fredag 10. september er åpningstiden kl. 10 – 21

Valgdagene
Oslo har 103 valglokaler på valgdagene søndag 12. og mandag 13. september. På valgdagene må du stemme i kommunen du var folkeregistrert per 30. juni i år. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i Oslo, ikke bare det som står på valgkortet ditt. Alle valglokaler på valgdagene har universelt utformede stemmeurner og et handikappavlukke.

På valgdagene benytter Oslo kommune stort sett skoler. På enkelte skoler er skoleområdet avstengt med bom. Der det er mulig å kjøre helt fram til valglokalet vil telefonnummer til valgansvarlig i lokalet stå på bommen slik at velger kan ringe for å åpne den.  Valgmedarbeidere kan også komme ut til velger, slik at velger kan stemme fra bilen. Dette er ikke det samme som drive-in, som er et tilbud til velgere i karantene pga Covid-19.

Åpningstider valgdagene
Søndag 12. september kl. 13 – 18
Mandag 13. september kl. 9 – 21

Stemme hjemme grunnet sykdom/uførhet (ikke Covid-19)
Hvis du grunnet sykdom/uførhet ikke kan oppsøke et valglokale for å forhåndsstemme, kommer vi hjem til deg for å ta imot stemmen din. Frist for å søke om å stemme hjemme grunnet sykdom/uførhet er fredag 10. september kl. 10. Du kan ringe Oslo kommune på 23 46 12 12 for å avtale tid. To valgmedarbeidere kommer hjem til deg for å ta imot stemmen.

Velgere i isolasjon/karantene pga Covid-19
I Oslo kan velgere som er i karantene stemme ved “drive-in” på Valle Hovin. På grunn av smittevernhensyn er dette forbeholdt velgere som stemmer i bil. Vi kan ikke sjekke om velgere som oppsøker “drive-in” faktisk er i karantene. Velgere som er i karantene og ikke har mulighet til å stemme fra bil kan søke om å få stemme hjemme.

Frist for å forhåndsstemme hjemme grunnet karantene eller isolasjon er fredag 10. september kl 10. Oslovelgere i karantene/isolasjon kan også stemme hjemme på valgdagene. Frist for å søke om dette er mandag 13. september kl. 10. Syke og uføre som normalt kan søke om å stemme hjemme, kan ikke søke etter denne ordningen på valgdagene.

Dette må du som velger huske på:

  • Bruk stemmeretten!
  • Ta med legitimasjon med bilde.
  • Du trenger ikke valgkort for å stemme.
  • Bruk hele forhåndsstemmeperioden for å unngå kø.
  • Hvis du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et forhåndsstemmelokale, kan du stemme hjemme. Ring Oslo kommune på 23 46 12 12 for å avtale tid. Frist for å søke kommunen er fredag 10. september kl. 10.
  • Er du i isolasjon, eller i karantene og ikke kan oppsøke “drive-in” på Valle Hovin, kan du forhåndsstemme hjemme. Frist for å søke kommunen er fredag 10. september kl. 10.
  • Er du oslovelger og i isolasjon eller karantene grunnet Covid-19 i slutten av forhåndsstemmeperioden, kan du søke kommunen om å stemme hjemme på valgdagene. Frist for å søke kommunen er mandag 13. september kl. 10.

 

Godt valg!

 

Nyttige lenker

Oslo kommunes nettside om valg – www.oslo.kommune.no/politikk/valg/

Informasjon på Oslo kommunes Facebook-side: www.facebook.com/Oslo

Informasjon på Oslo kommunes Instagram: www.instagram.com/oslo.kommune

Finn valglokaler i hele landet: www.valglokaler.no