Vi ønsker oss et samfunn som er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. I dag finnes det fysiske hindringer flere steder som gjør at dette ikke er mulig. Vi ønsker å bidra til å endre på dette, derfor er det bare å ta kontakt med oss om det er noe du trenger hjelp til i forhold til å gjøre ditt sted tilgjengelig.

Vi har kompetanse på tilgjengelighet for bevegelseshemmede og universell utforming. Det er regionens Tilgjengelighetsutvalg som arbeider med dette hos oss. Vi tar imot henvendelser både fra private og offentlige etater.

For mer informasjon, ta kontakt med regionkontoret eller en av oss i Tilgjengelighetsutvalget.

Kontaktinformasjon til Tilgjengelighetsutvalget:

Buskerud: Atle Haglund, E-post: atle@atlesiden.no Tlf 93 05 42 44
Telemark: Karl Fredrik A Johansen, E-postcrusier777@gmail.com Tlf: 46673992
Vestfold: Anne Johnsen, (nordre del av fylket), E-post: ajohns2@online.no Tlf 99018902

Hvorfor er Universell utforming så viktig?

Universell utforming er en strategi og en utforming av de fysiske forholdende, som gjør det mulig for alle borgere i samfunnet til å delta på lik linje. Universell utforming er en av forutsetningene for vi skal oppnå likestilling og full samfunnsdeltagelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming er hjemlet i Plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter.

Jan Ivar Hennum og Kristian Hansen
Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen