Gamle bybro og Bakklandet, sommerkveldshimmel

Påvirkningsarbeidet til NHF Trøndelag og andre organisasjoner har ført frem. Nå vil politikerne i Trondheim redde funksjonshemmedes assistanseordning!

Arbeiderpartiet kommer til å foreslå i neste formannskapsmøte i Trondheim at BPA-konsesjonen som gjelder nå, videreføres i ett år til. Siden Arbeiderpartiet kommer til å få flertall for forslaget i formannskapet, er dermed BPA i Trondheim reddet i denne omgang.

Trondheim kommune lyste ut en ny konsesjon for brukerstyrt personlig assistanse, som både ville begrenset friheten til funksjonshemmede med BPA og som ville gitt assistentene dårligere arbeidsvilkår.

Selv om kommunen på forhånd sa at den nye BPA-konsesjonen bare inneholdt små endringer og ikke trengte å behandles av kommunalt råd for funksjonshemmede, var dette altså den urovekkende nyheten fra Trondheim kommune på lille julaften.

Norges Handikapforbund Trøndelag og andre organisasjoner har vært årvåkne siden rådmannen la frem kommunens budsjettforslag i høst. Der ble kommunen rådet til å «unngå at finansiering av individuelle, kostbare løsninger til få hindrer langsiktig utvikling av bærekraftige og virkningsfulle tjenester for mange».

NHF Trøndelag har hatt møter med de lokale politikerne for å få stoppet konsesjonen. I utlysningen var timeprisen på BPA satt så lavt at de ideelle BPA-aktørene ikke ville søkt konsesjon. Flere har beskrevet at timeprisen ville ført til sosial dumping i assistentyrket. Utlysningen la også begrensninger på hvor lenge funksjonshemmede kunne være utenlands med BPA. I praksis vil det bety at kommunen begrenser hvor lang utenlandsferie man kan ha.

Politikerne har skjønt alvoret, og Arbeiderpartiet går altså inn for å trekke tilbake konsesjonsutlysningen. Det gir tid til en prosess der funksjonshemmede selv får medvirke, slik vi har rett til, for at funksjonshemmede i Trondheim får best mulig BPA.