siV og Leif

Fylkestinget i Møre og Romsdal vurderer å kutte transporttilbudet for funksjonshemmede fra 5800 til 1000 brukere. Dette vil føre til at 4800 personer mister tilbudet. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne protesterer mot kuttet og understreker viktigheten av transport for å forebygge ensomhet og sosial ulikhet. Les pressemeldingen i sin helhet her!

PNF Pressemelding TT Ordning