Har du, eller er du pårørende til noen som har hatt hjerneslag? De fleste av oss opplever både fysiske og sosiale utfordringer – eksempelvis hvordan ta vare på selg selv, jobben, parforholdet, familien. På Scandic får du møte folk fra Landsforeningen for hjerneslag, og innledere som gir informasjon om hjerneslag og veien tilbake til hverdagslivet.

Program:

  1. Velkommen (Roger Amundsen, leder i Landsforeningen for hjerneslag)
  2. Hva er hjerneslag – og hva er de vanligste fysisk og sosiale konsekvensene (Freddy Ulvseth, styremedlem i Landsforeningen for hjerneslag)
  3. Pårørenderollen – hvordan søke støtte hos hverandre (ved Vigdis Tuv, pårørende)
  4. Parterapi – hvilken hjelp som finnes når krisen rammer familien (Maria Rolandsen, leder Bufetat Bodø) 
  5. Trening og frisk luft – tilbud og muligheter i Bodø (Torben Simonsen, Idrettsforbundet)
  6. Ny hverdag med assistansebehov? – Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hva, hvem og hvordan (Anders Nupen Hansen, tillitsvalgt/ansatt i Medvind assistanse)
  7. Likepersongrupper for både pårørende og slagrammede – hjelp til oppstart (Roger Amundsen)

Under arrangementet får du mulighet til å slå av en prat med forskjellige leverandører for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).