Lørdag 22. oktober inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Bodø om tilgjengelige arrangementer. 

Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen! 

Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av ulike årsaker ikke får muligheten til å delta på lik linje som andre. Dette må man jo gjøre noe med!

I tiden fremover inviterer vi derfor til seminarer i de største byene i regionen, hvor vi i prosjektgruppen «Erfaringskollektivet» snakker om dette viktige temaet. Vi håper seminarene bidrar til kunnskap og bevissthet om ulike barrierer man møter på hvis man har en eller annen funksjonsnedsettelse. Vi deler blant annet innsamlede erfaringer, egne erfaringer, tips og forslag til løsninger!

Dato: Lørdag 22. oktober
Klokken: 13:00 – 16:00 (Dørene åpner 12:30)
Hvor: Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter (Prinsens Gate 124, Bodø sentrum)

Seminaret er gratis, men krever enkel påmelding gjennom dette skjemaet:
https://forms.office.com/r/gLWmp0nLdT

For mer informasjon se vår facebook-event:  https://fb.me/e/2WJjLWuz3

For spørsmål eller andre henvendelser kontakt prosjektleder Håkon Rossvoll, Norges Handikapforbund:
haakon.rossvoll@nhf.no

Bakgrunn: 

Norges Handikapforbund er en organisasjon som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut i samfunnet. I begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom, region Nord-Norge opp prosjektet «Erfaringskollektivet», støttet av Stiftelsen Dam. Prosjektet går ut på å samle inn og systematisere kunnskap og erfaringer knyttet til deltakelse på kultur- og fritidsarrangementer, og formidle dette til videre til arrangører som tilbyr offentlige arrangementer og som skaper møteplasser i lokalsamfunnet. Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til bevisstgjøring og kunnskap som gjør at tilgjengelighet ved arrangementer blir noe som prioriteres og vektlegges.

Bodø er først ut! – og vi i «Erfaringskollektivet» gleder oss til å komme for å fortelle om prosjektet, dele erfaringer, tips og forslag til løsninger! Vel møtt.