Magnhild Sørbotten snakker i mikrofon på innspillsmøte, Sigbjørn Gjelsvik ser lyttende på henne
Magnhild Sørbotten påpekte utfordringer og nødvendige tiltak i boligpolitikken på vegne av NHF.

Norges Handikapforbund har gitt kommunalministeren sine anbefalinger om hvordan funksjonshemmede lettere skal kunne skaffe og eie egen bolig.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik inviterte organisasjoner og kommuner til møte for å få innspill om boligpolitikk torsdag 4. mai.

Nestleder i NHF, Magnhild Sørbotten, påpekte at Norge er langt unna å oppfylle funksjonshemmedes rett til å velge selv hvor vi vil bo og hvem vi vil bo sammen med. Hun tok utgangspunkt i den ferske utredningen «På høy tid» da hun presenterte disse nødvendige grepene for å løse de boligsosiale utfordringene:

  • Ny boligsosial lov må revideres slik at den presiserer kommunens ansvar for å skaffe egnet bolig. Kommunen skal gi nødvendig og hensiktsmessig hjelp til å skaffe en egnet og passende bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunens bistand skal bidra til å sikre en bolig i tråd med brukernes ønsker.
  • Husbanken må styrkes. Det bør komme nye vilkår for tilskudd og lån fra Husbanken. Tilskudd fra Husbanken må kunne gis i tilstrekkelig størrelsesorden slik at den enkelte kan kjøpe en tilgjengelig bolig herunder også ha mulighet til å ha et eget assistentrom om vedkommende har behov for det.
  • Rammer for startlån må følge prisveksten.
  • Bostøttegrensen må revideres årlig slik at uføretrygdede fremdeles har rett på bostøtte når trygden blir justert. Det burde også gis ekstra støtte ved behov for særlig tilgjengelig bolig som ofte koster mer.
  • Det bør innføres ordninger med økonomisk varige insentiver for at funksjonshindrede flyktninger og asylsøkere raskt blir bosatt i egnet bolig.
  • Heistilskuddet må gjeninnføres og videreføres til det ikke lenger er behov for ordningen.

Utgangspunktet for møtet med kommunalministeren var at regjeringen skal gå i gang med en stortingsmelding om helhetlig boligpolitikk.

Les invitasjonen til innspillsmøtet (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Les mer om likestillings- og mangfoldsutredningen «På høy tid» (lenke).