Du bestemmer selv hvor mye du vil engasjere deg, og mye av dialogen vil foregå på sosiale medier. Målet til teamene er å jobbe før økt likestilling og et samfunn med plass til alle.

Norges Handikapforbund Nord-Norge skal bygge opp 5 ressursteam, og vi søker deg som har lyst til å bidra inn med dine erfaringer på følgende områder:

Team Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA): Bli med i vårt BPA- team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være knyttet til å svare på henvendelser om BPA, jobbe fram støttebrev sammen med regionskontoret, delta på planleggingsmøter på viju, og være med på vårt påvirkningsarbeid mot kommunene under valgkampen 2019. Du vil få en enkle opplæring på videokonferanse. Det viktigste for oss er ditt engasjement og din erfaringskompetanse.

Team Universell Utforming: Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt uu-team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner) som omhandler universell utforming og tekniske forskrifter. I tillegg ser vi at det er etterspørsel etter folk som kan delta på befaringer, og vi håper at dette også er noe du kan påta deg (i ditt nærområde). Vi vil få en enkel opplæring på fagområdet.

Ambassadørene: Bli vår ambassadør i et team på 4-5 stykker. Ambassadørene skal reise rundt å besøke lokallag, landsforeningslag og våre brukerrepresentanter. Dine oppgaver vil være å gi innspill og støtte til det viktige arbeidet som skjer i lag og foreninger. Det kan være å besøke årsmøtene, bidra med din organisasjonskunnskap og være en medspiller som sikrer at vår nye strategi gjøres kjent ute i lag og foreninger. Vi vil tilby deg opplæring i strategiens 9 innsatsområder og enkle organisasjonskunnskap. Dersom du trives med å skape engasjement og aktivitet kan dette er en fin mulighet for å bruke dine talenter.

Team Hjelpemidler/Bil: Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt hjelpemiddel-team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner – evt. medieutspill) som omhandler hjelpemidler og bilsaker. Vi vil få en enkel opplæring på fagområdet og mulighet til å bli en del av vårt nasjonale nettverk innen hjelpemiddel og bilsaker.

Team Transport (TT-kort, taxi, ferge, Buss): Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt transport-team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner – evt. medieutspill) som omhandler transport. Teamets innhold og struktur er under utvikling, og team-medlemmene vil derfor få stor innflytelse på prosessen. Landsmøtet vedtok et interessepolitisk program i 2017, og vi ønsker nå en konkretisering av føringene. Vi vil få en enkel opplæring på fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner: Det viktigste er at du har vilje og lyst til å bidra i team-arbeidet. I tillegg er det ønskelig at du er trygg på digital kommunikasjon. Kommunikasjonen i teamarbeidet vil skje på epost, telefon og videokonferanse.

Økonomi: Alle utgifter i forbindelse med arbeidet, som utlegg og reise vil bli dekket av NHF.

Din adresse, alder, kjønn og organisasjonstilhørighet spiller ingen rolle, så fremt du er tilsluttet Norges Handikapforbund.

Ta kontakt om du er interessert eller om du ønsker å få vite mer. Vi ser fram til å høre fra deg. Send en epost til kirsti.fosshaug@nhf.no, eller ring: 77 67 20 30.