En mor med sine to barn.

Norges Handikapforbund har jobbet for funksjonshemmedes rettigheter i Zambia og støttet kapasitetsbygging av organisasjonene deres siden 2009.

Sammen med paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Zambia (ZAFOD) og våre lokale samarbeidspartnere jobber vi med to programmer: menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, og inkluderende utdanning.

 

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid
Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning

 

Paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Zambia (ZAFOD – Zambia Federation of Disability Organisations)

ZAFOD nettside.

 

Zambia Agency for Persons with Disabilities (ZAPD)

ZAPD nettside.

 

Disability Rights Watch (DRW)

Disability Rights Watch nettside.

 

Zambia Association of Parents for Children with Disabilities (ZAPCD)

ZAPCD Facebookside.

 

Zambia Association on Employment for Persons with Disabilities (ZAEPD)

ZAEPD Facebookside.

 

Mental Health Users Network of Zambia (MHUNZA)

MHUNZA Facebookside.

 

Archie Hinchcliffe Disability Intervention (AHDI)

AHDI nettside.

 

Albinism Foundation of Zambia (AFZ)

AFZ nettside.