En mann jobber på gården sin.

Norges Handikapforbund har jobbet for funksjonshemmedes rettigheter i Uganda og støttet kapasitetsbygging av organisasjonene deres siden midten av 80-tallet.

Sammen med paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda (NUDIPU) og våre lokale samarbeidspartnere jobber vi med menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, inkluderende utdanning, spare- og lånegrupper, og inkluderende katastrofeforebygging.

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid
Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning
Spare- og lånegrupper

Spare- og lånegrupper

Spare- og lånegrupper
Inkluderende katastrofeforebygging

Inkluderende katastrofeforebygging

Inkluderende katastrofeforebygging
Together for Inclusion

Together for Inclusion

Together for Inclusion

 

National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU)

NUDIPU nettside.

 

Community Based Rehabilitation (CBR) Africa Network (CAN)

CBR Africa Network nettside.

 

Association of Microfinance Institutions in Uganda (AMFIU)

AMFIU nettside.