Hold av 6.-7 april til årsmøtet i NHF Sørvest på Scandic city Stavanger!

Vi begynner med lunsj kl. 12.00. Selve årsmøtet varer fra kl. 13-17, fortsetter med middag på kvelden og program på søndagen med interessante foredrag som vi kommer tilbake med når årsmøtet nærmer seg.

Delegater oppnevnes av lokallagene. Regionstyret er selv delegater og oppnevner i tillegg delegater blant regionens direktemedlemmer og kontaktpersoner fra kommuner der det ikke er formelle lokallag. Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU Sørvest) har fått ansvar for å sette sammen et program med kulturelle innslag til åpningen av årsmøtet, middagen om kvelden og søndagens arrangement. Vi kommer tilbake med mere detaljert informasjon, påmelding, delegatfordeling, priser etc.og håper på så mange engasjerte delegater og observatører som mulig. Vær med å sett NHF Sørvest på kartet!

Har noen spørsmål?

Ta kontakt med lederen av lokallaget ditt, regionleder Anne Marie eller Arild på regionkontoret