Medlemsbladet Sørvesten er lagt ned av økonomiske årsaker og pga overgang til digitale medier. Vi kommer i hovedsak til å bruke Facebook, hjemmesiden, epost, telefon og fysiske møter for å kommunisere med tillitsvalgte, medlemmer og andre.

Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad Sørvesten. Har du tips til stoff eller lyst til å skrive, så ta kontakt med oss i NHF Sørvest

2017

2017/02 – Trykk for å lese Sørvesten nr 2/2017 som pdf-fil

2017/01 – Trykk her for å lese sørvesten nr 1/2017 som pdf-fil

2016

2016/04 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 4/2016 som pdf-fil

2016/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2016 som pdf-fil

2016/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2016 som pdf-fil

2016/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2016 som pdf-fil

2015

2015/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2015 som pdf-fil

2015/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2015 som pdf-fil

2015/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2015 som pdf-fil

2014

2014/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2014 som pdf-fil

2014/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2014 som pdf-fil

2014/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2014 som pdf-fil

2013

2013/04 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 4/2014 som pdf-fil

2013/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2013 som pdf-fil

2013/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2013 som pdf-fil

2013/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2013 som pdf-fil

2012

2012/04 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 4/2012 som pdf-fil

2012/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2012 som pdf-fil

2012/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2012 som pdf-fil

2012/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2012 som pdf-fil

2011

2011/04 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 4/2011 som pdf-fil

2011/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2011 som pdf-fil

2011/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2011 som pdf-fil

2011/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2011 som pdf-fil

2010

2010/04 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 4/2010 som pdf-fil

2010/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2010 som pdf-fil

2010/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2010 som pdf-fil

2010/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2010 som pdf-fil

2009

2009/04 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 4/2009 som pdf-fil

2009/03 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 3/2009 som pdf-fil

2009/02 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 2/2009 som pdf-fil

2009/01 – Trykk her for å lese Sørvesten nr 1/2009 som pdf-fil