NHF Sørvest ble opprettet i 2004 og omfatter fylkene Rogaland og de tidligere kommunene i Hordaland fylke

Virksomhetsplaner

2017 – 2019 – Virksomhetsplan NHF Sørvest (pptx)

2015 – 2017 – Virksomhetsplan NHF Sørvest (pdf)

2013 – 2015 – Virksomhetsplan NHF Sørvest (word)

 

Regionskontorets oppgave er å være bindeledd for lokallagene og medlemmene og formidle informasjon og yte bistand til våre lokallag i saker de jobber med. Ta gjerne kontakt med regionskontoret hvis det er noe du lurer på. Kontorets er i utgangspunktet åpent på hverdager fra 09.00 – 15.30, men pga en del møte- og reisevirksomhet vil kontoret av og til være stengt også i åpningstiden. Vi oppfordrer derfor besøkende til å avtale tidspunkt for eventuelle møter med administrasjonen.

NHF Sørvest har kontorlokaler og besøksadresse i Kong Oscars gate 11, 5017 Bergen.

Postadresse: NHF Sørvest, Postboks 1102, sentrum, 5809 Bergen
Fakturaadresse er som før NHF/SAFO Sørvest, postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo 1.

E-post: nhf.soervest@nhf.no

Telefon: 950 26 526

Regionkontorleder: Sylvi Leirvaag / E-post: sylvi.leirvaag@nhf.no

NHF er organisert med to typer lokallag. Den ene gruppen er lokallag i en eller flere kommuner. Disse arbeider på bredt grunnlag for personer med funksjonshemming i sitt lokalområde. Den andre gruppen er fylkeslag i en av landsforeningene. Disse arbeider i et litt større område, og dekker fylket.
Lagene jobber med problemstillinger som angår type skade eller diagnose.

Som medlem i NHF kan man være medlem både i et kommunalt lokallag og i en landsforening.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) Vestland

Dag Einar Liland

Tlf. 950 38 029

E-post deliland@online.no

 

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) Hordaland

Helene Arefjord

Tlf. 45469881         

E-post hordaland@hbf.no

 

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) Rogaland

Geir Magne Hjellum Grannes

Tlf. 97499747

E-post grannes@gmail.com

 

Landsforeningen for Amputerte (LFA) Hordaland

Gisle Hagenes

Tlf. 90665642

E-post gihage@online.no

 

Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB) Hordaland

Eirin Mo

Tlf. 45675479

E-post eirin_m@hotmail.com

 

Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB) Rogaland

Inger Marie Tjøstheim

Tlf. 917 71 029

E-post ingermot@lyse.net

 

Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) Hordaland

Hjørdis Dahle

Tlf. 40234860,

E-post hjordis.dahle@gmail.com

 

Landsforeningen for polioskadde (LFPS) Hordaland

Liv Grethe Markussen

Tlf. 481 26 667

E-post: livgmar@gmail.com

 

Landsforeningen for polioskadde Rogaland (LFPS) Rogaland

Kjell Inge Bringedal

Tlf. 909 175 22

E-post: kbrin@haugnett.no

 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Vestland

Øystein Nesse

Tlf. 95931999

E-post oystein.hms@gmail.com

 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Rogaland

Geir Inge Sivertsen

Tlf. 917 77 639

E-post ginsive@online.no

 

Landsforeningen for Slagrammede (LFS) Hordaland

Hans Henrik Tøsdal

Tlf. 91 86 60 74

E-post hans@avantic.no

 

Landsforeningen for Slagrammede (LFS) Rogaland

Roger Amundsen

Tlf. 489 99 797

E-post rogeramu@start.no

 

Norsk Forening for Arvelig -Spastisk Paraparese/ -Ataksi (NASPA) Rogaland

Jan Reidar Birkeland

Tlf. 94 40 32 78

E-post janreidar.birk@gmail.com

 

NHF Alver

Tore Eugen Hansen

Tlf. 47618500

E-post tore-eugen@hotmail.com

 

NHF Bergen

Marte Sandanger

Tlf. 40482864

E-post marte.sand94@gmail.com

 

NHF Bømlo

Elsa Ingunn Kvarven

Tlf. 534 21 047

E-post asbjorg.husevik@bomlo.kommune.no

 

NHF Nord-Jæren

Per Langeland

Tlf. 482 43 046

E-post plangel2@online.no

 

NHF Nord-Rogaland

Åse Kallevik

Tlf. 91811714

E-post asekallevik@gmail.com

 

NHF Bjørnafjorden

Rita Samdal

Tlf. 959 46 647

E-post r.samdal@live.no

 

NHF Sør-Jæren og Dalane

Sissel Løchen

Tlf. 919 19 771

E-post post@nhfsorjaeren.no

 

NHF Voss

Aud-Marit Netteland

Tlf. 977 02 805

Epost amnetteland@gmail.com

 

NHFU Sørvest

Ida Elisabeth Nordvik

Tlf 97490347

Mail Ida-ella@hotmail.com

 

For kommuner uten lokallag

Kontakt regionskontoret