Region Sørvest Arkiver - Norges Handikapforbund

Opplever du dårlig fremkommelighet eller fysiske hindre i hverdagen? Dersom du gjør det kan du ta kontakt med et av de to tilgjengelighetsutvalgene våre i Rogaland eller Bergen for å få noen råd om problemer eller hindringer du måtte møte. Utvalgsmedlemmene får ikke betalt og vi kan ikke garantere at alle henvendelser blir fulgt opp …

Regionkontoret har flyttet til Kong Oscarsgate 11, 5017 i Bergen sentrum etter 10 år på Nesttun. Ny postadresse er «NHF Sørvest, Postboks 1102, sentrum, 5809 Bergen». Fakturaadresse er den samme, «NHF Sørvest, Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo 1, eller  epost; faktura@nhf.no

Pga coronasituasjonen fortsetter regionkontorets ansatte med hjemmekontor.

 Selv om DU ikke er i risikogruppen, kan du sette andres liv og helse i fare.
Følg gitte råd fra myndighetene. Følg våre retningslinjer om å avlyse eller utsette møter, samlinger, kurs og annet. Mye kan gjøres på telefon, mail, skype eller på et senere …
Hold av 6.-7 april til årsmøtet i NHF Sørvest på Scandic city Stavanger! Vi begynner med lunsj kl. 12.00. Selve årsmøtet varer fra kl. 13-17, fortsetter med middag på kvelden og program på søndagen med interessante foredrag som vi kommer tilbake med når årsmøtet nærmer seg. Delegater oppnevnes av lokallagene. Regionstyret er selv delegater og oppnevner i …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen