– Forfatter NHF Øst

Kurskatalogen ble sendt ut sammen med Regionnytt 02/2022. Meld deg på kurs! Kurs for kandidater/brukermedvirkere i kommune og fylkeskommune råd Brukerstyrt personlig assistanse konferanse (BPA) Ferie og fritid med rullestol Interessepolitisk arbeid i kommunen og fylkeskommunen Organisasjonskurs/styrekurs - her sender lokallagene inn ønsket kursdato osv. Kommunikasjon og taleteknikk Kurs for ledere i lokallaget.
Seksualitet er et utfordrende tema å snakke om, og erfaringer fra medlemmer i egen organisasjon, og andre, viser at dette er et tema som helsevesenet ikke snakker om, og som det generelt sett finnes svært lite informasjon om. Unge Funksjonshemmede lanserte februar 2018 rapporten Sex som funker, og konklusjonene peker også her i retning av …
Tid: 4.- 5. september 2020 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker. Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag). Kursinnhold: Status fra region. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs budskap. Påmeldingsfrist: 14. august 2020 på epost til hanne.grimstvedt@nhf.no Deltakeravgift: kr. 500

Meld deg på

Vedlagt er invitasjoner til hvert enkelt seminar, påmelding gjøres ved å trykke på den grønne linken i hvert vedlegg?   Hvordan legge til rette for BPA og et godt familieliv- Visste du f.eks. at du kan få BPA som avlastning? Prima Assistanse og Geir Lippestad inviterer deg som er foresatt for barn som trenger assistanse, til …

april og mai var det rasende debatt i lokalavisene om at Fredrikstad kommune ville samle avlastningboligene for funksjonshemmede barn på Furutun, i en institusjon som ville få 39 plasser for 77 barn. Funksjonshemmedes organisasjoner og opposisjonen i bystyret gikk mot, flertallspartiene var for.

AV KENRICK JACKSON
Det begynte med at Helse– og velferdsutvalget i Fredrikstad 1 …
Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet. I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. Den 01. april valgte vi, for perioden 2022 - 2023, følgende regionstyre for NHF Øst.

Regionleder

Arild Karlsen Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg Tlf: …
NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss. Oppdatert kurskatalogen for 2022 kommer i Regionnytt 03/2022. Vær obs på at det kan komme endringer i program for enkelte kurs. Dette vil vi alltid informere om her og via e-post til …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen