Lørdag 20. april finner årsmøtet sted i år. Vi skal også i år være på Quality hotell Entry, på Mastemyr.

Lokallagene har fått frist for å sende inn forslag til årsmøtet og de har også mulighet til å sende inn forslag til kandidater til styret.

Lokallagene sender sine delegater og observatører til årsmøtet. Saksliste med påmeldingsskjema sendes fra kontoret før påske.

På årsmøtet skal vi i år velge – leder, 2. nestleder og 2 styremedlemmer.
Vi skal også velge 3 varamedlemmer

Årsmøtepapirer 2024 NHF Øst

Årsmøteprotokoll NHF Øst 2023 (pdf)

Saksliste årsmøte NHF Øst 2024

Påmeldingsskjema årsmøte 2024