Regionstyret NHF Øst
Foran f.v: Sverre Bergenholdt, Vibeke O. Nervik, Saad Al-Jaderi, Hilde Sofie Nilsson. Bak f.v: Dagfinn Glad, Ken Jacksjon, Elisabeth Wollebek, Hanne Grimstvedt, Ragnhild S. Hartviksen Arild Karlsen, Runar Tønnesen og Gyda Nullmeyer

Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen – etter de føringer som blir satt av årsmøtet.

I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. Den 17. april 2021 valgte vi, for perioden 2021 – 2022, følgende regionstyre for NHF Øst.

Regionleder

Arild Karlsen (Valgt for ett år på årsmøtet i 2021)
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf: 977 47 975, arild@karlsenpost.no

1. nestleder – organisatorisk

Sverre Bergenholdt (Valgt for to år på årsmøtet i 2021).
Vardeveien 30, 1555 Son
Tlf: 917 61 535, sverre.b@online.no

2. nestleder – politisk

Ragnhild Skovly Hartviksen (Valgt for ett år på årsmøtet i 2021).
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75 546, ragnhsk@online.no

Styremedlemmer

Runar Tønnesen (Valgt for to år på årsmøtet i 2021).
Tlf: 482 63 222, runar.tonnesen@hbf.no

Elisabeth Wollebek (Valgt for ett år på årsmøtet i 2021).
Høysletta 15, 1400 Ski
Tlf: 928 92 211, eliswoll@gmail.com

Dagfinn Glad (Valgt for to år på årsmøtet i 2021).
Elgveien 26A, 1534 Moss
Tlf: 934 60 198, dagfinn.glad@mac.com

Saad Al-jaderi (Valgt for ett år på årsmøtet i 2021).
Idrettsveien 20, 1400 Ski
Tlf: 916 26 066, saad842@gmail.com

1. vara

Vibeke Otterlei Nervik (Valgt for et år på årsmøtet i 2021).
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 920 26 936, vibner@online.no

2. vara

Anders Hauge Olsen (Valgt for et år på årsmøtet i 2021).
Tlf: 482 63 222, anders@haugeolsen.no

3. vara

Hilde Sofie Nilsson (Valgt for et år på årsmøtet i 2021).
Zinoberveien, 0758 Oslo
Tlf: 959 37 071, hildesofie@hotmail.com