NHF Øst er et talerør for alle bevegelseshemmede, og driver interessepolitisk arbeid, i vår region. Vi avgir høringsuttalelser, uttaler oss i media, medvirker i byggeprosjekter og deltar i brukerutvalg forskjellige steder. Det øverste styrende organet i NHF Øst er regionstyret. Vi har også flere utvalg som arbeider spesielt med avgrensede saker og områder. I tillegg har vi et ungdomslag, NHFU Øst, for våre medlemmer under 30 år.

Kontakt

Norges Handikapforbund Øst, Postboks 9219 Grønland, 0134 Oslo, E-post: nhf.oest@nhf.no

Ansatte

Ann-Karin Pettersen, Regionkontorleder 
Tlf. nr 412 54 980 (hverdager 9-15), E-post: ann-karin.pettersen@nhf.no

Hanne Grimstvedt, SAFO koordinator 10%
Tlf. 928 57 269 (tirsdager), E-post: hanne.grimstvedt@nhf.no

Organisasjonsnummer og bankkonto

Kontonummer: 8380.08.05921

Organisasjonsnummer: 986 888 837

Sosiale medier

Følg oss og legg oss til for å få med deg det som skjer!

Finn oss

Norges Handikapforbund Øst har kontor i Galleri Oslo, i umiddelbar nærhet til Oslo S og Jernbanetorget, kjøpesentrene Oslo City og Byporten, Oslo Spektrum og Oslo Plaza.

I NHF Øst er det mange lokallag. Det er både lokallag som dekker en eller flere kommuner, og det er fylkeslag av landsforeningene.

Lokallag i Akershus:

NHF Bærum

Leder: Trude Skaseth
Glassverkveien 85, 1363 Høvik
Tlf. 959 95 269
Epost: trudeskaseth@gmail.com

NHF Eidsvoll

Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218
Epost: nhfeidsvoll@gmail.com

NHF Lillestrøm og omegn

Leder: Merethe Sørensen
Fjellsetveien 117
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.nr:  92296003
Epost: merethesmail@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/nhflillestrom/ 

NHF Nes og Ullensaker

Leder: Kristen Salberg
Høielia 6
2150 ÅRNES
Tlf. nr: 92084018
Epost: salberg@babo.no

NHF Vestby/Ås

Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
Epost: atberger@online.no

HBF Akershus (Handikappede Barns Foreldreforening)

Leder Robert Fogh
Tumyrveien 56A, 1482 Nittedal
Mobil tlf: 922 51 186
Epost: akershus@hbf.no eller
robert.fogh@gmail.com

LFN Oslo og Akershus (Landsforeningen for Nakkeskadde)

Leder: Åse Olsen
Nannestadvegen 339, 2032 Maura
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
Epost: aas-ols@online.no
Hjemmeside LFN Akershus

LFS Oslo/Akershus (Landsforeningen for Slagrammede)

Leder: Øyvind Gerhardsen
Erich Mogensøns vei 22, 0594 Oslo
Tlf: 99399346 -epost: oyvindger@yahoo.no

LFPS Akershus (Landsforeningen for Polioskadde)

Leder: Bjørn Danielsen
Skjæret 62, 1390 Vollen
Epost: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside LFPS Akershus

LARS Øst/Oslo (Landsforeningen for Ryggmargskadde) (region NHF Oslo)

Leder: Ingrid Njerve
Tlf.: 958 33 825
Epost: leder.ost-oslo@lars.no

LKB Akershus (Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter)

Leder: Mona Lundby
Rud terasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
Epost: akershus@lkb.no

LFA Akershus/Oslo (Landsforeningen for Amputerte) (region NHF Oslo)

Leder: Bodil Iversen
Epost: bodil.iversen@hotmail.no

Lokallag i Østfold:

NHF Fredrikstad

Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
Epost: kenrick@jackson.kz
Facebook: www.facebook.com/NorgesHandikapforbundFredrikstad/

NHF Halden / Aremark

Leder: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
Epost: ankjohan@online.no
Hjemmeside NHF Halden
Facebook: www.facebook.com/NHF-Halden-Aremark

NHF Indre Østfold

Leder: Arne Lein
Ibsens gate 15, 1831 Askim

Epost: arnelein52@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NHF-Indre

NHF Lisleby

Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 957 07 834 / 971 08 203

NHF Moss og omegn

Leder: Dagfinn Glad
Elgveien 26 A, 1534 Moss
Tlf: 934 60 198
Epost:dagfinn.glad@nhfmoss.no
Facebook: www.facebook.com/nhfmossogomegn/

NHF Rygge og Råde

Leder: Ragnhild S Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 95 77 55 46
Epost: ragnhsk@online.no
Facebook: www.facebook.com/nhfryggeograde/

NHF Sarpsborg

Leder: Runar Tønnesen
Tlf: 482 63 222
Epost: post@nhfsarpsborg.no, evt: runar.tonnesen@fotball.no
Hjemmeside NHF Sarpsborg
Facebook: www.facebook.com/NhfSarpsborg

HBF Østfold (Handikappede Barns Foreldreforening)

Leder: Runar Tønnesen
Styret v/ Fredrik Fjeld Johansen
Syrinveien 3a, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 934 50 038
Epost: ostfold@hbf.no
Facebook: www.facebook.com/HBF

LFA Østfold (Landsforeningen For Amputerte)

Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
Epost: kariaa.jansen@gmail.com

LFN Østfold (Landsforeningen For Nakkeskadde)

Leder: Jane Anita Jensen
Rådalsveien 20 B, 1663 ROLVSØY
Epost: j-anita@online.no

LFPS Østfold (Landsforeningen For Polioskadde)

Leder: Berit Eira
Nesveien 44 A
1513 Moss
Tlf. nr: 40401247
Epost: beira4711@gmail.com

Hjemmeside LFPS Østfold

LFS Østfold (Landsforeningen For Slagrammede)

Leder: Pål Nygaard
Facebook: www.facebook.com/LFSostfold

LKB Østfold (Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter)

Leder: Evelyn Baklund
Kvartsveien 29
1488 Hakadal
Tlf. nr: 41255881
Epost: ebaklund@yahoo.no

Epost: ostfold@lkb.no
Facebook: www.facebook.com/lkbostfold

NHFU Øst (Norges Handikapforbunds Ungdom)

Leder: Maren Huseby
Ullerudåsen 11 A, 1447 Drøbak
Tlf: 417 61 685
Epost: dmumarenh@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nhfuost/

Landsforeninger uten eget lokallag i region Øst:

NASPA (Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/Ataksi)

Leder: Rune Johansen
Skuteveien 3, 3120 Nøtterøy
tlf nr: 94324390
Epost: runjoh@yahoo.no

naspa@nhf.no

AMC (Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita)

Leder: Monica Haugen
Tlf: 412 18 357
Epost: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside amc-foreningen