Alle kommuner skal ha et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I følge loven skal kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. NHFs representanter i de kommunale rådene sitter som representanter for SAFO, samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. SAFO er en paraplyorganisasjon for NHF, NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) og FNDB (Foreningen norges døvblinde).

 

Asker kommune:
Franck Tore Larsen (NHF), franck-l@online.no
Trine Maanum (NHF)

Vara Inger Marie Hennie Nilsen (NFU), roge-n2@online.no

Bærum kommune:
Irene Bull-Jacobsen (NHF), ibullj4@gmail.com
Sissel Mette Nyberg (NFU), sisselmetten@gmail.com

Vara Erik Strøm (NHF), strom.erik@hotmail.com
Vara Alette Reinholdt (NHF), alettereinholdt@online.no

Eidsvoll kommune:
Silje Camilla E. Myrhaug (NHF), siljcam@gmail.com
Anita Edseth Holter (NFU), an-hol@online.no

Vara Aina Irene Søberg (NHF), esoeber@online.no

Enebakk kommune:
Robert Fostaas (NHF), robedel6@gmail.com
Nestleder Tove Britt Henriksen (NFU), tovebritt@tusker.no

Vara Johan Sundby (NHF), johansu@online.no

Frogn kommune:
Terje Nordal (NHF), tenorda2@online.no

Vara Kjersti Marie Holmby Dahl (NHF), kjersti.m.dahl@gmail.com
NHFU Gabriel Wilhelmsen Hoff, gabrielwhoff.nhfu@gmail.com

Lillestrøm kommune:
Tor Inge Møller (NHF), tomoller@hotmail.no

Lørenskog kommune:
Geir Eriksen (NHF), geir.eriksen57@getmail.no
Anne May Berg (NFU), a.berg@getmail.no

Vara Heidi Waler (NHF), heidi.waler@gmail.com

Nannestad kommune:
2. Vara Åse Olsen (NHF), aas-ols@online.no

Nes kommune 
Sonja Sandbakk (NHF), sandbakksonja@gmail.com

Nesodden kommune:
Brita Marie Wærriø (NHF), bmw@usbl.no

Nittedal kommune:
Elin Langdahl (NHF), elin.langdahl@gmail.com
Brit Langseth (NHF), b.langseth@getmail.no

Vara Irene Eckhoff (NHF), beckhof@online.no

Nordre Follo (Ski, Oppegård): 
Nestleder Randi Hovde (NHF), randi.hovde@sd.dep.no

Vara Grete Vikør Thorgersen (NFU), grete@forte.no

Rælingen kommune:
Cathrine Bakken (NHF), cathr-jo@online.no
Trine Lorentzen (NHF), trine.lorentzen@holthe.us

Vara Grethe Platt (NHF), gretheplatt@gmail.com
Vara Ingeborg Størkersen (NFU), storkersen@rkl.no

Skedsmo kommune:
Tor Inge Møller (NHF), tomoller@hotmail.no

Vara Liv Rothe (NHF), livrothe@yahoo.no
Vara Geir Småge (NHF), smaag@online.no

Ski kommune:
Saad Al-Jaderi (NHF), saad842@gmail.com
Arne Kolstadbråten (NFU), arneko@vegvesen.no

Vara Randi Hovde v/Dag Winther (NHF), randi.hovde@sd.dep.no
Vara Robert Gjertsen (NFU), robert.gjertsen@dnb.no

Ullensaker kommune:
Jan Tore Isingrud (NHF), jan.tore.isingrud@icloud.com
Karina Jørgensen (NFU), karina.jorgensen@ge.com

Vara Nils Lauten (NHF)

Vestby kommune:
Sverre Bergenholdt (NHF), sverre.b@online.no
Arne Bergersen (NHF), atberger@online.no

Vara Toril Bergersen (NHF), atberger@online.no

Aremark kommune:
Vara Erik Ebeltoft (NHF), eric@halden.net

Fredrikstad kommune:
Nestleder Celina Sjøberg (NHF/HBF), celinasjo@gmail.com
Karianne Hjørnevik Nes (NHF/HBF),  kariannenes@gmail.com

Vara Turid Haaland (NHF), ieli-w@online.no
Vara Vidar Olavsen (NHF/HBF), kaolaves@online.no

Halden kommune:
Willy Aagaard (NHF), w.k.aagaard@gmail.com
Anita Ørbeck (NFU), anitahelene@hotmail.no

Vara Anne Karin Johansen (NHF), ankjohan@online.no
Vara Jørn Nilsen (NFU), jorn.nilsen@halden.net

Indre Østfold (Trøg, Spyd, Askim, Eids, Hobøl):
Jostein Rygge (NHF), nhfindreostfold@gmail.com
Torstein Skjolden (NFU), tskjold@online.no

Vara: Siri Moniche Ertzeid (NFU), siriertzeid@msn.com
Vara: Ellen Rode (NHF), erode@online.no

Moss kommune:
Leder Dagfinn Glad (NHF), dagfinn.glad@mac.com
Nina Bakkefjord (HBF), nina.bakkefjord@icloud.com

Vara Hanne Stageboe (NHF), hanne@sadu.no

Vara Jane-Anita Jensen (NHF), j-anita@online.no

Rakkestad kommune:
Terje Eriksen (NHF), terje.o.eriksen@online.no

Vara Unni Ødegård, uoedega@online.no

Råde kommune:
Pål Nygaard (NHF), paal.nygaard@slag.no
Lise Mette Solgaard (NHF), lisemetteolsen@hotmail.com

Sarpsborg kommune:
Runar Tønnesen (NHF), runar.tonnesen@hbf.no
Politisk leder Arild Karlsen (NHF), arild.kralsen@gmail.com

Vara Ingelinn Buvik (NHF), ibuvik@online.no

Skiptvet kommune:
Terje Holm (NHF), terjeholm47@gmail.com
Sigrid Sundby Holt (NHF), sigrid.sundby.holt@gmail.com

HMS OA:
Inger Lise Kristiansen (NHF Oslo),
Maren Huseby (NHF Øst),

Vara Johannes Loftsgård

Sykehuset Østfold:
Hanne Pettersen (NHF), hanne@sadu.no