Kristian Redaktør, forfatter på Norges Handikapforbund

Det foretas omtrent 8 millioner pasientreiser i året. Helse- og omsorgsdepartementet har nå foreslått å endre pasientreiseforskriften, men tar ingen viktige grep på utfordringene vi har tatt opp tidligere. Norges Handikapforbund har, sammen med de fleste landsforeningene, levert et felles høringssvar som tar opp de …
  I behandlingen av forrige NTP i 2020, ba Stortinget regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035. Dessverre følger ikke regjeringen opp vedtaket.   Våre råd til …
NHF får jevnlige tilbakemeldinger om at ordningen med pasientreiser er vanskelig. Det er høy egenandel på korte turer, lang ventetid på returreise, noen ganger kronglete å ta med ledsager, man opplever lange slitsomme turer med overganger, samkjøring og utilstrekkelig tilskudd til overnatting. Dette er noen av flere innspill …
Statens Vegvesen har gitt ut nye retningslinjer for parkeringskort. Vi er både skuffet og skremt over de skjerpede dokumentasjonskravene, og mener det haster med å få på plass ny forskrift.   NHF har nå sendt brev til Statens Vegvesen hvor vi ber om flere endringer i retningslinjene, …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen