Som en del av prosjektet Funkiskompetanse kultur, Nye stemmer, ny innsikt, har vi utviklet en guide for kulturarrangører. Funksjonshindrede opplever alt for ofte å bli stengt ute fra det kulturelle dansegulvet. Vi ønsker mange flere funksjonsvarierte inn som aktive utøvere, som frivillige, som ansatte og som gjester. Derfor har vi utviklet en guide med de enkleste grepene som kulturarrangører kan ta for å gjøre manesjen større.

Prosjektet er finansiert av Bufdir.

NHF – Infobrosjyre Kulturinsitusjoner