Den viktigste påvirkningen av politikken skjer lokalt – også når det er stortingsvalg. Alle stortingspolitikere blir valgt av sine lokalmiljøer. Alle har et lokalsamfunn og et lokalt parti i ryggen, som det er viktig at de er på lag med og har tillit hos. Det betyr at alt vi sier og gjør ute i byer og bygder i hele det langstrakte landet vårt, har stor betydning for hva slags politikk som vedtas i maktens kjerne i sentrum av Oslo.

Politikerne er gjerne ekstra imøtekommende før valget, og vi har en gyllen anledning til å få dem i tale. Og det trengs! Vi har sett over tid, at det er altfor lite kunnskap om den diskrimineringen funksjonshemmede er utsatt for. Politikken og samfunnet blir utformet på grunnlag av en virkelighetsbeskrivelse som ikke stemmer. Det må vi gjøre noe med! Når du forteller om den diskrimineringen funksjonshemmede opplever, og hva som trengs for å skape mangfold og likestilling, er du med på å forandre samfunnet! Du er viktig!

Selve valget foregår jo også over hele landet, og din stemme kan avgjøre hvem som skal styre landet vårt. I 1977 avgjorde 50 glemte SV-stemmer hele stortingsvalget. Valgresultatet var uvanlig jevnt. Regjeringsforhandlingene var krevende, og nye regjeringsalternativer ble annonsert annenhver time. Og så – to dager etter valget fant valgkomiteen i Nordland 50 glemte SV-stemmer. Det førte til at landet fikk en ikke-borgerlig regjering. Uansett om du synes utfallet var bra eller ikke, viser dette eksemplet at hver stemme teller og din stemme er viktig.