For tillitsvalgte Arkiver - Norges Handikapforbund

Det å møte og snakke med politikere, er noe av det viktigste vi gjør. Og det behøver ikke være så vanskelig. Det kan være lett å glemme, men politikere er først og fremst folk. Og, som folk flest, vil de gjerne ha et godt forhold til folk rundt seg, bidra med det de kan og …
Gjennom 40 år har politikarar snakka om likestilling for menneske med nedsett funksjonsevne. Resultata har vore få og små. I 2001 slo den offentlege utgreiinga Fra bruker til borger fast at menneskerettar var viktige for å hindre diskriminering. Det same prinsippet låg til grunn i 2009, då Stortinget vedtok diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I 2013 skreiv …
Den viktigste påvirkningen av politikken skjer lokalt – også når det er stortingsvalg. Alle stortingspolitikere blir valgt av sine lokalmiljøer. Alle har et lokalsamfunn og et lokalt parti i ryggen, som det er viktig at de er på lag med og har tillit hos. Det betyr at alt vi sier og gjør ute i byer …
For 2 år siden så var vi samlet i Asker, Vi danset i gatene i Oslo, slagordet var «vår tid er nå», men det var på mange måter hos oss, blant oss det var sånn. Styrken i denne erkjennelsen, følelsen troen skapte styrke og kampvilje og det smitter.. positiv smitte.. så nå er de andre …

Kunnskap er en av de viktigste nøklene til å skape morgendagens samfunn. NHF er en mangfoldig og langstrakt organisasjon med uendelige ressurser – sammen utgjør vi et stort menneskebibliotek. Men all denne kunnskapen hjelper oss lite hvis ingen vet om den. Nå skal vi tegne opp framtidens kunnskapsbank for NHF, og DU og dine erfaringer …

Den 25. november 2020 oppnevnte NHFs sentralstyre en arbeidsgruppe som skal jobbe med prioritering i organisasjonen vår. Arbeidet inngår i NHFs endringsprosess og skal bidra til økonomisk og politisk bærekraft. Bli med i det viktige arbeidet du også!

Å prioritere handler om å velge noe bort. Det handler om å ta standpunkt til hva som er …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen