Blå banner med teksten "Internasjonal uke 14. til 18. februar. Følg med på GDS-toppmøtet sammen med oss og lær mer om NHFs internasjonale arbeid i våre sosiale medier!""

I anledning Global Disability Summit 14.-17. februar ønsker vi å vende blikket utover mot den internasjonale rettighetsbevegelsen vi er en del av. I uke 7 blir det derfor Internasjonal uke i NHFs sosiale medier! 

Nyttige lenker: 

Både på Facebook og Instagram skal vi følge med på toppmøtet samtidig som vi vil bruke anledningen til å fortelle mer om det viktige arbeidet NHF og våre partnere gjør internasjonalt. Vi skal også dele videoer og appeller fra samarbeidsland og ulike arrangementer man kan få med seg i løpet av Global Disability Summit-uka. Husk å følge med på våre sosiale medier! 

Hva er Global Disability Summit? 

Global Disability Summit er et internasjonalt toppmøte med fokus på funksjonshemmedes rettigheter og levekår. Det ble holdt for første gang i London i 2018 og var en milepæl for funksjonshemmedebevegelsen. I år er det Norges tur til å være arrangør, sammen med Ghana og IDA (International Disability Alliance). 

Både NHF og Atlas-alliansen arrangerer flere side-arrangementer under GDS-uka. Les mer om arrangementene og meld deg på under!

 

Onsdag 16. februar

Plakat med engelske teksten "INCLUSIVE EDUCATION: Why Organisations of Persons with Disabilities' leadership matters."

Klokkeslett: 10.00-11.15

Hvor: Zoom, meld deg på her.

Inkluderende utdanning:
Hvorfor er det viktig at funksjonshemmedes egne organisasjoner er i front og leder an?

Hvordan kan funksjonshemmedes egne organisasjoner påvirke utdanning og gjøre den mer inkluderende? Vi skal snakke om TOFI-samarbeidet (Together for inclusion) og lære av resultatene som er oppnådd gjennom partnerskap mellom funksjonshemmedes organisasjoner, lokalsamfunn, og bistands- og rettighetsorganisasjoner.

Se Facebook-arrangement her.

Arrangeres av: Norges Handikapforbund sammen med ADRA Norge, Redd Barna og Strømmestiftelsen 

 

Onsdag 16. februar 

Klokkeslett: 17.00 

Hvor: Zoom, meld deg på her. 

Tracking Expenditures and Efforts for Inclusion in Development Cooperation and Humanitarian Aid 

Atlas-alliansen og forskningsinstituttet Fafo skal presentere en helt ny studie om sporing av midler som støtter inkluderingen av funksjonshemmede i internasjonal utvikling, med hovedfokus på UNICEF, Verdensbanken og UNHCR.

Arrangeres av: Atlas-alliansen 

 

Torsdag 17. februar 

Klokkeslett: 11.00 

Hvor: Zoom, meld deg på her. 

Together for Inclusion – A Strategic Partnership for Disability Rights and Inclusion 

Arrangeres av: Atlas-alliansen 

 

Torsdag 17. februar 

Klokkeslett: 12.00-13.15 

Hvor: Zoom, meld deg på her.

Sosial og økonomisk inkludering:
Erfaringer fra iSAVE spare- og lånegrupper i TOFI-samarbeidet

Engelsk tittel: Social and Financial Inclusion: Lessons from Cooperation of Organizations of People with Disabilities (OPDs) and Mainstream Development Agencies in Promoting Disability Inclusion.

Les mer om iSAVE spare- og lånegrupper i Uganda her.

Arrangeres av: Norges Handikapforbund sammen med Strømmestiftelsen, paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda (NUDIPU) og paraplyorganisasjonen for mikrofinansbanker i Uganda (AMFIU). 

 

 

Hvorfor er toppmøtet viktig for NHF?

Global Disability Summit er en mulighet til å skape internasjonal oppmerksomhet om funksjonshemmedes rettighetskamp, oppmerksomhet vi vanligvis ikke får. Det er også en god anledning til å rette søkelys mot diskriminering og mangel på likestilling for funksjonshemmede her hjemme. NHF jobber med å få norske myndigheter til å innlemme våre menneskerettigheter – CRPD – i Menneskerettighetsloven. Toppmøtet gir muligheter for å utfordre egen regjering til å ta et krafttak for funksjonshemmedes rettigheter både ute og hjemme. 

NHF og Atlas-alliansen skal jobbe for at Global Disability Summit-uka setter søkelyset på funksjonshemmedes manglende rettigheter, diskrimineringen som skjer og holdninger og myter om oss. Inkluderende utdanning og helse vil også være viktige temaer under GDS-uka. 

For NHF og Atlas-alliansen blir det viktig å få frem hvor lite av norsk bistand som faktisk går til rettighetsarbeid for funksjonshemmedes organisasjoner og programmer som inkluderer funksjonshemmede. Det en lang vei å gå og toppmøtet skal diskutere hva som kan gjøres for å endre dette. Her er samarbeid og allianser mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner og andre større bistandsaktører helt sentralt. 

 

Les mer om toppmøtet på Atlas-alliansen sine nettsider.