En mor holder rundt sin sønn.

Together for Inclusion (TOFI) er et samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner og flere store bistands- og rettighetsorganisasjoner med mål om at flere aktører skal inkludere funksjonshemmede og jobbe for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

TOFI kobler bistands- og rettighetsorganisasjoner til funksjonshemmedebevegelsen i Uganda og skaper muligheter for kunnskapsdeling mellom organisasjonene. TOFI bidrar også inn i organisasjonenes pågående prosjekter for å gjøre arbeidet mer inkluderende.

TOFI Uganda ledes av Norges Handikapforbund og består av Redd Barna, Strømmestiftelsen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen) og NHF.

Alle deler av TOFI-programmet i Uganda er utviklet og gjennomført i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner.

Fokusområder

Funksjonshemmede i Uganda har ikke lik tilgang til kvalitetsutdanning og arbeid. I tillegg stenges mange ute fra beslutningsprosesser og samfunnsutvikling.

Together for Inclusion fokuserer på tre områder for å fremme funksjonshemmedes rettigheter og full deltakelse:

  1. Inkluderende utdanning
  2. Spare- og lånegrupper
  3. Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

En kvinne syr på en symaskin.

Ved å bruke eksisterende metoder og modeller som er utviklet og testet over tid, har TOFI som mål å styrke funksjonshemmedes organisasjoner og deres rolle i funksjonshemmedebevegelsen.

I inkluderende utdanning bruker TOFI tilnærmingen utviklet av NHF og Enabling Education Network (EENET). Tilnærmingen understreker at alle barn har rett til en inkluderende, rettferdig og god utdanning som fjerner barrierer for læring og gir den enkelte mulighet til å oppfylle sitt potensial.

I arbeidet med spare- og lånegrupper bruker vi iSAVE-modellen utviklet av NHF, NUDIPU (paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda) og AMFIU (paraplyorganisasjonen for mikrofinansbanker i Uganda). iSAVEs mål er å gjøre funksjonshemmede økonomisk selvstendige, sosialt anerkjent og at de blir inkludert i sine lokalsamfunn.

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid handler blant annet om å heve kompetansen til funksjonshemmedes organisasjoner i CRPD og andre verktøy for å påvirke politiske prosesser, samt utvikle en felles plattform for både funksjonshemmedes organisasjoner og andre organisasjoner.