Publikasjoner Arkiver - Side 2 av 5 - Norges Handikapforbund

Heftet fra 1998 er en veileder til foreldre og fagfolk ved planlegging og valg av gode løsninger. Heftet viser hvordan aktivitetene og bruk av hjelpemidler stiller krav til boligens utforming.
Hvordan kan funksjonshemmedes behov ivaretas i den kommunale boligpolitikken? Denne veilederen fra 2001 er rettet mot kommunale politikere, fagfolk samt brukerrepresentanter som ønsker å påvirke og medvirke i utforming av boligpolitikken.
Dette heftet fra 2006 presenterer i tekst og bilder prosjekter der universell utforming er en integrert kvalitet i god arkitektur, og der funksjon og estetikk er i samspill. Eksemplene er hentet fra Norge og fra utlandet, og omfatter offentlig miljø og boliger.
Tilgang til toaletter er nødvendig for å kunne bruke det offentlige rom. Det samme gjelder tilgang til baderom og dusj i hoteller og andre publikumsbygg. Erfaring viser at utstyr ofte er tilfeldig plassert, slik at rommene ikke fungerer i praksis. Målet med denne brosjyren fra 2012 er å skape større bevissthet om detaljenes betydning for …
Dette heftet fra 2005 presenterer resultater og konklusjoner i et prosjekt hvor vi har undersøkt nye skolebygg. Både planleggingsprosessen og skoleanleggenes fysiske utforming har vært tema. Heftet er kun tilgjengelig som PDF-fil.
Veileder fra 2008 som viser hvordan NHFs medlemmer og tillitsvalgte kan drive lokalt påvirkningsarbeid for et universelt utformet samfunn. Inneholder stoff om påvirkningsrollen, dokumentasjon, påvirkningsmetoder, lovverk og organisering av arbeidet gjennom nettverk i regionene.
Idè- og inspirasjonshefte fra 2006 som skal bidra og motivere til at flere mennesker får muligheten til økt trivsel, velvære og gode opplevelser i skjærgården. Med skjærgården mener vi sjøen, skjær, øyer og holmer, som man må i båt for å nå. Båt, båtliv med praktiske ideer og løsninger har derfor fått stor oppmerksomhet i …
Har du bekymringer som handler om utseende, sex og selvtillit? Det er normalt å være usikker. Alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå har tanker om sin seksualitet, er usikre og har spørsmål om sex. Heftet er fra 2020.  

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen