Publikasjoner Arkiver - Side 4 av 5 - Norges Handikapforbund

Informasjon om Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)    
Friluftsliv - de viktige detaljene Denne publikasjonen fra 2012 er et resultat av prosjektet ”Friluftsliv - jakten på viktige detaljer”. Prosjektarbeidet er utført av Norges Handikapforbund Agder med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i perioden 2010 – 2012.
Dette heftet er fra 2001 tar for seg Norge og andre land når det gjelder buss, drosje, jernbane, fly, ferge og terminaler. Eksempler på gode løsninger vises i tekst og bilder. Inneholder også konsekvensanalyser og økonomi samt universell utforming som planleggings- og styringsprinsipp.
Etter mangeårige henvendelser om manglende tilgjengelighet på ferjer fra NHFs medlemmer i de store ferjefylkene, lagde NHF Nordvest  heftet "Med kurs for universell utforming på ferjer" i 2006. Heftet er tenkt som et arbeidsredskap og et nyttig kompass for alle som har med universell utforming på ferjer å gjøre. [wpfd_single_file id="4410" catid="155" name="Universell utforming - …
Publikasjon fra 2013 i oppdatert nettversjon 2021. Skal du skaffe ny bolig eller har behov for å endre din nåværende bolig? I dette boligheftet fra NHF finner du nyttig informasjon om hvordan du kan gå fram for å finne en god og hensiktsmessig bolig, oversikt over ulike økonomiske ordninger, regelverk, universell utforming og forskjellige boligtyper. [wpfd_single_file id="8612" …
Heftet fra 2010 er en veileder for elever og foresatte om hvilke rettigheter de har i hele utdanningsløpet fra barnehagen til universitetet. Det informeres også om søknads- og klageprosesser og tilgangen til tekniske hjelpemidler.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen