– Publikasjoner

Informasjon om Norsk forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA)    
Friluftsliv - de viktige detaljene Denne publikasjonen fra 2012 er et resultat av prosjektet ”Friluftsliv - jakten på viktige detaljer”. Prosjektarbeidet er utført av Norges Handikapforbund Agder med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering i perioden 2010 – 2012.
Dette heftet er fra 2001 tar for seg Norge og andre land når det gjelder buss, drosje, jernbane, fly, ferge og terminaler. Eksempler på gode løsninger vises i tekst og bilder. Inneholder også konsekvensanalyser og økonomi samt universell utforming som planleggings- og styringsprinsipp.
Etter mangeårige henvendelser om manglende tilgjengelighet på ferjer fra NHFs medlemmer i de store ferjefylkene, lagde NHF Nordvest  heftet "Med kurs for universell utforming på ferjer" i 2006. Heftet er tenkt som et arbeidsredskap og et nyttig kompass for alle som har med universell utforming på ferjer å gjøre. [wpfd_single_file id="4410" catid="155" name="Universell utforming - …
Publikasjon fra 2013. Skal du skaffe ny bolig eller har behov for å endre din nåværende bolig? I dette boligheftet fra NHF finner du nyttig informasjon om hvordan du kan gå fram for å finne en god og hensiktsmessig bolig, oversikt over ulike økonomiske ordninger, regelverk, universell utforming og forskjellige boligtyper.
Heftet fra 2010 er en veileder for elever og foresatte om hvilke rettigheter de har i hele utdanningsløpet fra barnehagen til universitetet. Det informeres også om søknads- og klageprosesser og tilgangen til tekniske hjelpemidler.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen