Publikasjoner Arkiver - Side 3 av 5 - Norges Handikapforbund

Med denne rapporten fra 2017 ønsker NHF å synliggjøre bredden og totaliteten i hvilke kostnader funksjonshemmede har på grunn av sin funksjonsnedsettelse, og hvordan dette påvirker den enkeltes økonomiske levekår. I forbindelse med budsjetthøring i arbeids- og sosialkomiteen i oktober 2021 laget vi en kort oppdatering av rapporten. …
Publikasjon fra 2013 i oppdatert nettversjon 2021. Tilgang til riktige tekniske hjelpemidler er ofte helt grunnleggende for muligheten til å leve et selvstendig liv. Norges Handikapforbund har erfart at mange lurer på hvordan få enkel og rask tilgang til rett hjelpemiddel. I dette heftet finnes flere svar, og mye nyttig informasjon om ulike hjelpemiddelområder. [wpfd_single_file id="8611" catid="155" …
I dette strategidokumentet fra 2000 definerer NHF brukermedvirkning og presenterer 10 grunnpunkter for medvirkning. Heftet oppfordrer til bevisst bruk av medvirkning som metode.
Handikapforbundets, FFOs og Unge Funksjonshemmedes felles politiske notat fra 2016 advarer mot farene ved å gi kommunene ansvar for hjelpemiddelformidlingen og beskriver hvordan dagens formidlingssystem heller kan forbedres. Notatet vil være til god hjelp i møter og samtaler med politikere, kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og alle andre som bør ha kjennskap til hva …
Publikasjon fra 2015. Hjelpemiddelformidlingen i Norge er i prinsippet god, med rettigheter forankret i folketrygdloven, statlig finansiering og hjelpemiddelsentraler med spesialkompetanse som samarbeider med kommuner og innbyggere som har behov for hjelpemidler. Norges Handikapforbund gjennomførte i 2014 en kartlegging av medlemmenes erfaringer på hjelpemiddelområdet, og resultatene beskrives i denne rapporten. Den dokumenterer hva som er …
Denne flotte brosjyren fra 2017 viser kjernen i NHFs internasjonale arbeid.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen