Hele kursplanen for 2024 (pdf)

Generelt Påmeldingsskjema    

 

På grunn av for få eller ingen påmeldte – går kurs 27.4, 4.5 og 25.5 ut av kursplanen.
Kurset 11. mai ønsker vi å sette opp igjen til høsten.

Vi vil også se på om det er behov for rådsopplæring også til høsten.

 1. Kurs for leder og nestleder/styremedlem i lokallagene  – UTGÅR – for få påmeldte
  Tid: 27. april 2024 kl 11 – kl 16
 2. Kurs for medlemmer i kommunale og fylkeskommunale råd – dagskurs  – UTGÅR – ingen påmeldte til fristen
  Del 1: Tid: Lørdag 4. mai 2024 –   Kl. 11 – 16 – og Tid: Lørdag 25. mai 2024 – Kl. 11 – 16 – 
 3. Kurs for inkluderende opplæring – UTSETTES TIL HØSTEN

  Sted: Sarpsborg
  Målgruppe:Medlemmer i Safo Øst (NFU, NHF og FNDB) – Foreldre til barn og unge med utviklingshemming, men ellers svært aktuelt for alle som er opptatt av utviklingshemmedes rett til tilpasset inkluderende opplæring og utdanning. Lærere, skoleledere og fagarbeidere kan finne verkstedet interessant og nyttig.Kursinnhold og mål:

  • Øke kunnskap om rettigheter og muligheter for inkluderende opplæring
  • Skape fellesskap og nettverk for foreldre med barn og unge i samme aldersgruppe
  • Gi kunnskap om metoder for hvordan bidra til at barn og unge får tilrettelegging som sikrer likeverdig opplæring.
   Grunnlaget for kurset er filmen Sannas vei til vitnemålet og inspirasjons- og metodehefte for inkluderende opplæring for elever med Downs syndrom (kan gjelde for alle elever med utviklingshemming), begge prosjektene er støttet av BUFdir. Heftet kan lastes ned gratis her: Inspirasjons- og metodehefte (nnds.no)Det er også laget en podcast serie om inkluderende opplæring med ulike stemmer; kontaktlærer, fedre, mødre, assistent og spesialpedagog. Spotify: https://open.spotify.com/show/7p9DWOsbYh0TaF6YXPluaV?si=002edd47db7a4dce