Region Øst Arkiver - Norges Handikapforbund

Lørdag 20. april finner årsmøtet sted i år. Vi skal også i år være på Quality hotell Entry, på Mastemyr.

Lokallagene har fått frist for å sende inn forslag til årsmøtet og de har også mulighet til å sende inn forslag til kandidater til styret.

Lokallagene sender sine delegater og observatører til årsmøtet. Saksliste med påmeldingsskjema sendes …

Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet. I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. Den 15. april valgte vi, for perioden2023-2024, følgende regionstyre for NHF Øst.

Regionleder

Arild Karlsen Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg Tlf: 977 47 975, …
NHF Øst er et talerør for alle bevegelseshemmede, og driver interessepolitisk arbeid, i vår region. Vi avgir høringsuttalelser, uttaler oss i media, medvirker i byggeprosjekter og deltar i brukerutvalg forskjellige steder. Det øverste styrende organet i NHF Øst er regionstyret. Vi har også flere utvalg som arbeider spesielt med avgrensede saker og områder. I tillegg har vi et …
Alle kommuner skal ha et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I følge loven skal kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering …

Reiseråd til rullestolbrukere

Hold 2 meters avstand når sjåføren tar ut rampen for deg. Når rampen er ute kan du stige om bord. På bybusser stiller du rullestolen opp mot platen som vanlig. På regionbuss og minibuss må du sikre rullestolen med stropper på egenhånd. Dersom du ikke har mulighet til å sikre rullestolen på egenhånd, anbefaler vi å …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen