– Region Øst

18.juni mottok NHF Øst Voksenopplæringsprisen av VOFO Østfold, en årlig ærespris som voksenopplæringsforbundet deler ut.

Prisen er et bilde av kunnskapens tre og 10.000 kr.

«Kunnskapens tre» er en ærespris som tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats for voksenopplæring gjennom kompetanseutvikling og folkeopplysning i Østfold.

NHF Øst sitt kanditatur ble fremmet av …

Seksualitet er et utfordrende tema å snakke om, og erfaringer fra medlemmer i egen organisasjon, og andre, viser at dette er et tema som helsevesenet ikke snakker om, og som det generelt sett finnes svært lite informasjon om. Unge Funksjonshemmede lanserte februar 2018 rapporten Sex som funker, og konklusjonene peker også her i retning av …

Tid: 18.- 19. september 2020 (fredag kl. 16.00. – lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic hotell, Asker.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.

Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk, kommunenes plikt til samarbeid. Fritt brukervalg og konkurranse i markedet om å levere BPA tjenester til brukerne. Konsekvenser av kommunalt samarbeid om …

Tid: 4.- 5. september 2020 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic hotell, Asker.

Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag).

Kursinnhold: Status fra region. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs budskap.

Påmeldingsfrist: 14. august 2020 på epost til hanne.grimstvedt@nhf.no

Deltakeravgift: kr. 500
Meld deg på

Vedlagt er invitasjoner til hvert enkelt seminar, påmelding gjøres ved å trykke på den grønne linken i hvert vedlegg😊

 

Hvordan legge til rette for BPA og et godt familieliv- Visste du f.eks. at du kan få BPA som avlastning?

Prima Assistanse og Geir Lippestad inviterer deg som er foresatt for barn som trenger assistanse, til å delta på …

I  april og mai var det rasende debatt i lokalavisene om at Fredrikstad kommune ville samle avlastningboligene for funksjonshemmede barn på Furutun, i en institusjon som ville få 39 plasser for 77 barn. Funksjonshemmedes organisasjoner og opposisjonen i bystyret gikk mot, flertallspartiene var for.
AV KENRICK JACKSON
Det begynte med at Helse– og velferdsutvalget i Fredrikstad 1 …

Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen – etter de føringer som blir satt av årsmøtet.

 

NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss.
Kurskatalogen for 2019 kan du finne her. Vær obs på at det kan komme endringer i program for enkelte kurs. Dette vil vi alltid informere om her og via e-post til påmeldte …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen