– Region Øst

NHF Øst tar juleferie fra og med 22. desember 2021. Vi er tilbake på kontoret 3.1.2022. Vil ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Takker for samarbeidet i 2021!
  1. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne. «Alle skal med» har Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Fredrikstad satt som parole for dagen.
Dagen starter kl. 10.30-13.30 med …
MÅ AVLYSES PÅ GRUNN AV FOR FÅ PÅMELDTE!! Håper å få på plass kurs i 2022. Kurs for SAFO / NHFs brukerrepresentanter i kommunale råd og Viken fylkeskommune «Råd for funksjonshemmede». På Quality Hotel Entry, Mastermyr lørdag 13. eller 27. november kl. 10.00 – 16.00 samles våre bruker- og vararepresentanter i rådene i Viken og kommunene i Akershus …
Kursplan høsten 2021 Ferie og fritid med rullestol - 12. og 13. november på Quality hotell Sarpsborg. Frist 8. oktober Kurs for våre brukerrepresentanter i kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne For AkershusrepresentateneLørdag 13. november kl 10-16 - Quality Entry - Mastmyr  For Østfoldrepresentantene - Lørdag 27. november kl 10-16 - Quality Entry - Mastemyr Husk …
Tid: fredag 12. november - lørdag 13. november 2021 (kl 15.30 11.11 til kl 16.00 12.11) Sted: Quality hotell - Sarpsborg Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på tur med rullestol! Charterturer og turer å legge opp på egen hånd. …
18.juni mottok NHF Øst Voksenopplæringsprisen av VOFO Østfold, en årlig ærespris som voksenopplæringsforbundet deler ut. Prisen er et bilde av kunnskapens tre og 10.000 kr. «Kunnskapens tre» er en ærespris som tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats for voksenopplæring gjennom kompetanseutvikling og folkeopplysning i Østfold. NHF Øst sitt kanditatur ble fremmet av …
Seksualitet er et utfordrende tema å snakke om, og erfaringer fra medlemmer i egen organisasjon, og andre, viser at dette er et tema som helsevesenet ikke snakker om, og som det generelt sett finnes svært lite informasjon om. Unge Funksjonshemmede lanserte februar 2018 rapporten Sex som funker, og konklusjonene peker også her i retning av …
Tid: 4.- 5. september 2020 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker. Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag). Kursinnhold: Status fra region. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs budskap. Påmeldingsfrist: 14. august 2020 på epost til hanne.grimstvedt@nhf.no Deltakeravgift: kr. 500

Meld deg på

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen