– Region Øst

Kursplan høsten 2021 Ferie og fritid med rullestol - 12. og 13. november på Quality hotell Sarpsborg. Frist 8. oktober Kurs for våre brukerrepresentanter i kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne For AkershusrepresentateneLørdag 13. november kl 10-16 - Quality Entry - Mastmyr  For Østfoldrepresentantene - Lørdag 27. november kl 10-16 - Quality Entry - Mastemyr Husk …
Tid: fredag 12. november - lørdag 13. november 2021 (kl 15.30 11.11 til kl 16.00 12.11) Sted: Quality hotell - Sarpsborg Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på tur med rullestol! Charterturer og turer å legge opp på egen hånd. …
18.juni mottok NHF Øst Voksenopplæringsprisen av VOFO Østfold, en årlig ærespris som voksenopplæringsforbundet deler ut. Prisen er et bilde av kunnskapens tre og 10.000 kr. «Kunnskapens tre» er en ærespris som tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats for voksenopplæring gjennom kompetanseutvikling og folkeopplysning i Østfold. NHF Øst sitt kanditatur ble fremmet av …
Seksualitet er et utfordrende tema å snakke om, og erfaringer fra medlemmer i egen organisasjon, og andre, viser at dette er et tema som helsevesenet ikke snakker om, og som det generelt sett finnes svært lite informasjon om. Unge Funksjonshemmede lanserte februar 2018 rapporten Sex som funker, og konklusjonene peker også her i retning av …
Tid: 4.- 5. september 2020 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker. Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag). Kursinnhold: Status fra region. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs budskap. Påmeldingsfrist: 14. august 2020 på epost til hanne.grimstvedt@nhf.no Deltakeravgift: kr. 500

Meld deg på

Vedlagt er invitasjoner til hvert enkelt seminar, påmelding gjøres ved å trykke på den grønne linken i hvert vedlegg?   Hvordan legge til rette for BPA og et godt familieliv- Visste du f.eks. at du kan få BPA som avlastning? Prima Assistanse og Geir Lippestad inviterer deg som er foresatt for barn som trenger assistanse, til …

april og mai var det rasende debatt i lokalavisene om at Fredrikstad kommune ville samle avlastningboligene for funksjonshemmede barn på Furutun, i en institusjon som ville få 39 plasser for 77 barn. Funksjonshemmedes organisasjoner og opposisjonen i bystyret gikk mot, flertallspartiene var for.

AV KENRICK JACKSON
Det begynte med at Helse– og velferdsutvalget i Fredrikstad 1 …
Regionstyret er det styrende organet i regionen, og har ansvaret for aktiviteter og politisk arbeide i regionen - etter de føringer som blir satt av årsmøtet. I NHF Øst har vi årsmøte hvert år. Den 17. april 2021 valgte vi, for perioden 2021 - 2022, følgende regionstyre for NHF Øst.

Regionleder

Arild Karlsen (Valgt for …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen