Landsmøtedelegater i salen
Landsmøtet i Norges Handikapforbund vedtok tre uttalelser den 11. juni, blant annet om universelt utformede tog.

Vi er lei av å bli behandlet som annenrangs passasjerer og ikke oppleve verken den forutsigbarheten og valgfriheten som andre opplever når de skal ta toget. Løsningene for å komme av og på toget med rullestol, og tilgjengeligheten om bord, gjør at vi risikerer å bli kjørt fra, ikke får gå av der vi skal og blir henvist til å plasser i en avgrenset del av toget, skriver NHF-landsmøtet i sin uttalelse.

Landsmøtet skriver at Norges Handikapforbund sine krav er enkle og rettferdige, Norske Tog må komme seg på likestillingssporet:

  • Ingen nye togsett uten universell utforming, ingen kontrakter til selskap som ikke kan stille med tog for alle.
  • Alle skal komme seg inn og ut av toget uten hjelp, og alle skal ha tilgang til alle fasiliteter om bord i toget.

Les hele uttalelsen fra landsmøtet om universelt utformede tog

“Norske Tog AS, som kjøper inn togene som skal gå på norske skinner, har ikke stilt absolutte krav om universell utforming av togene som skal kjøre de lengste rutene i mange tiår fremover. Det gjør at de nå er på vei til å kjøpe inn tog som diskriminerer og er dårlig for alle passasjerer. Feilen som gjøres i dag, vil ramme oss i flere tiår fremover.

 

Universell utforming ofres raskt når de kommer i konflikt med andre krav i bestillingene. Kriterier som gjør at alle skal kunne benytte et offentlig transporttilbud, får ikke status som «skal-kriterier».

Nå har Norske tog bestilt 17 fjerntog som de sier er «universelt tilgjengelige», men hvor det ikke er mulig å trille rett inn med rullestol, ikke er mulig å bevege seg fra vogn til vogn med rullestol og hvor det er heis for rullestolbrukere bare i én av åtte vogner.

 

Barn i rullestol og barn av foreldre i rullestol kan ikke leke i familievognas lekerom sammen med andre barn. Rullestolbrukere kan ikke velge komfortvognas bekvemmeligheter og arbeidsro. Fremdeles vil av- og påstigningen være prisgitt at heisen virker, at toget stopper slik at det er mulig å bruke heisen og at konduktøren husker og har tid til å bistå. Frihet og likestilling ofres.

 

Hvis regjeringen ikke stopper dette kjøpet eller fremtidige kjøpe av utilgjengelige tog, står vi foran 40 nye år med diskriminerende kollektivtransport. Derfor må samferdselsministeren gripe inn, før det er for seint.

 

Norges Handikapforbund sine krav er enkle og rettferdige, Norske Tog må komme seg på likestillingssporet:

  • Ingen nye togsett uten universell utforming, ingen kontrakter til selskap som ikke kan stille med tog for alle.
  • Alle skal komme seg inn og ut av toget uten hjelp, og alle skal ha tilgang til alle fasiliteter om bord i toget.”

Les også:

Landsmøteuttalelse: – Tiden for BPA er nå! (lenke).

Landsmøteuttalelse: Prisen for likestilling – Norges Handikapforbund (nhf.no)

Forbundslederens tilbakeblikk på NHF-seire (lenke).

Alt om landsmøtet 2023 (lenke).