Landsmøtedeltakere i salen
Landsmøtet i Norges Handikapforbund vedtok tre uttalelser den 11. juni, blant annet om brukerstyrt personlig assistanse.

Det er på tide å gripe sjansen til å skape et bredt flertall for å gjøre BPA til et likestillingsverktøy, der bosted og tilfeldige byråkratiske ideer ikke får ta fra noen friheten lenger. Norges Handikapforbund er klare til å bidra med kunnskap, ideer og løsninger, skriver NHFs landsmøte i sin uttalelse.

Slik lyder uttalelsen fra Norges Handikapforbunds landsmøte 2023:

“Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som skal sikre frihet og likestilling til mennesker med assistansebehov. Altfor ofte ser vi at intensjonen med ordningen ikke blir oppfylt, men at det blir utført som en tjenestesom kun dekker det kommunene mener er helt basale behov. I flere og flere kommuner er ordningen under sterkt press. Vi opplever at både kommunene og Statsforvalterne behandler BPA ordningen svært ulikt. Kommunenes ideer og behov går foran innbyggernes rett til likestilling.

 

Den offentlige utredningen «Selvstyrt er velstyrt» dokumenterte utfordringer og hull i dagens forståelse og praktisering av BPA. Av høringssvarene ser vi at de aller fleste som ser på BPA som et likestillingsverktøy ønsker å flytte BPA ut av helselovgivningen og over til statlig forvaltning og finansiering. BPA må bli en egen tjeneste og ikke være en alternativ organisering til hjemmebasert omsorg.

 

Ved sist stortingsvalg gikk alle politiske partier til valg på å styrke BPA ordningen. Så langt er dette ord uten handling. Fra regjeringen har det vært helt stille. Nå har endelig stortingsflertallet pålagt regjeringen å legge frem en stortingsmelding om BPA, det er på høy tid.

 

Det er nå det gjelder. Regjeringen må ta mot bestillingen fra oss i organisasjonene og flertallet på Stortinget med åpne armer, det er på tide å gripe sjansen til å skape et bredt flertall for å gjøre BPA til et likestillingsverktøy, der bosted og tilfeldige byråkratiske ideer ikke får ta fra noen friheten lenger. Norges Handikapforbund er klare til å bidra med kunnskap, ideer og løsninger. ”

Les også:

Landsmøteuttalelse: Norske tog AS har sporet av (lenke)

Landsmøteuttalelse: Prisen for likestilling (lenke).

Forbundslederens tilbakeblikk på NHF-seire (lenke).

Alt om landsmøtet 2023 (lenke).