Skjermdump fra streaming av høringsinnspill - Tove Linnea Brandvik og Guri Henriksen
Guri Henriksen og Tove Linnea Brandvik på høring i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Skjermdump fra Stortingets nett-TV.

Selv med lik inntekt vil ikke funksjonshemmede få samme økonomiske levekår som befolkningen for øvrig, siden merkostnadene er omfattende, og de øker. Det er vår klare beskjed til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Norges Handikapforbund mener at et offentlig utvalg må utrede funksjonshemmedes økonomiske levekår og foreslå tiltak. Med andre ord støtter NHF forslaget fra SVs stortingsrepresentanter Cato Brunvand Ellingsen, Kathy Lie og Kirsti Bergstø. Les representantforslaget her (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

31. januar deltok NHF på høringen om forslaget, sammen med Handikappede Barns Foreldreforening. Les hele høringsinnspillet fra NHF her (pdf-lenke).

Tallenes tale

NHF dokumenterte selv funksjonshemmedes merkostnader i en egen rapport i 2017. Tre eksempler i den rapporten ga et tydelig bilde av forskjellene i økonomiske levekår:

  • Camilla er i jobb og bor alene, har merkostnader på kr 67 806,- per år
  • Sadia er uføretrygdet og bor alene, har merkostnader på kr 91 866,- per år
  • Familie med tre barn, et av barna funksjonshemmet, har merkostnader på kr 97 872,- per år

Les rapporten “Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017?” (lenke).

Annette Jensen, Guri Henriksen, Håvard Ravn Ottesen og Tove Linnea Brandvik
Norges Handikapforbund og Handikappede Barns Foreldreforening deltok på høringen i Arbeids- og sosialkomiteen 31. januar. På bildet ser vi Annette Jensen, Guri Henriksen, Håvard Ravn Ottesen og Tove Linnea Brandvik.

Handikappede Barns Foreldreforening deltok også på høringen, og styremedlem Håvard Ravn Ottesen beskrev redselen for å se medlemmer få et kortere livsløp fordi de har slitt seg ut som foreldre og fordi kommunen ikke yter nok tjenester.

– Jeg ser frem til en utredning som danner konsekvensutredning for dette, sa han.

Høring om rettighetsutredning

Høringen omfattet både SVs representantforslag og utredningen om utviklingshemmedes menneskerettigheter.

– Anerkjenn barnas deltakelse, oppfordret HBF-leder Annette Jensen.

– Det er å forvente at ungdom klarer seg selv. Noen trenger mer støtte enn andre og har derfor tilsyn før og etter skoletid. – på skolen. De blir sittende igjen – ikke fordi de har gjort noe galt men fordi kommunen har fattet vedtak. Idag sitter flere hundre barn igjen. Disse ungdommene trenger frihet og nok assistanse til å være på samme arena som andre barn.

Utredningen om utviklingshemmedes menneskerettigheter kom i november i fjor. Les mer om utredningen her (lenke).

Skjermdump fra Stortingets nett-TV. Annette Jensen og Håvard Ravn Ottesen
Styreleder Annette Jensen og styremedlem Håvard Ravn Ottesen i HBF.