Lubna Jaffery på gruppebilde med representanter for funksjonshemmedes organisasjoner foran veggteppe
SAFO var invitert sammen med representanter for FFO og Unge Funksjonshemmede til en halvtimes "bli kjent-møte" med likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Unge Funksjonshemmede/Siri Espe

Se hva vi funksjonshemmede krever av likestillingsministeren.

Likestillingsminister Lubna Jaffery, som tiltrådte i juni, har invitert funksjonshemmedes organisasjoner til et møte. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik deltok i møtet som representant for Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), som hadde med seg flere innspill til likestillingsministeren.

Dette var noen av dem:

  • Fremtidig politikk må sikre en inkluderende skole i pakt med CRPD, altså FNs funksjonshemmedekonvensjon. Konvensjonen slår blant annet fast at funksjonshemmede har rett til å gå på nærskolen sin.
  • Fremtidig politikk må slå fast at den enkeltes rett til valg av bosted ikke kan settes til side.
  • Regjeringen må øremerke midler til universell utforming av nærskoler, og forskrifter må sette tidsfrister for universell utforming av nærskolen. 2035 må være en tidsfrist for at alle bygg som offentligheten skal kunne bruke, må være universelt utformet.
  • Og ikke minst: CRPD må inn i menneskerettsloven, og funksjonshemmedes menneskerettigheter må legge rammene for utforming av politikk og praksis i det norske samfunnet.

Les hva NHF mener om universell utforming (lenke).

Les mer om FNs funksjonshemmedekonvensjon CRPD (lenke).

Les hva NHF mener om skole (lenke).