Kurs frem til og med mai 2020 utsettes/utgår på grunn av situasjonen med koronaviruset.

NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss.

Kurskatalogen for 2021 kan du finne her. Vær obs på at det kan komme endringer i program for enkelte kurs. Dette vil vi alltid informere om her og via e-post til påmeldte deltakere.

Husk å meld deg på innen påmeldingsfristen for å være sikret plass 🙂

KURSMENY 2021 for SAFO Øst og NHF Øst

  1. Samarbeidskurs for SAFO Øst
  2. Kurs for utvikling av likepersoner
  3. Organisasjonskurs. Styrearbeid.
  4. Høstkonferansen
  5. Presentasjon og kommunikasjon
  6. Arbeid for alle
  7. Kurs for nye medlemmer og medlemmer som ønsker å bli aktive
  8. Ferie og fritid i rullestol
  9. Kurs for representanter i kommunale/fylkeskommunale råd

NOVEMBER

Kurs for medlemmer i kommunale råd

Tid: 22. – 23. november 2019 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Quality hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Fra 1.1.2020 starter en ny periode for de kommunale rådene. SAFO Øst ønsker å spille en aktiv rolle og tilby våre representanter god opplæring, oppfølging og ikke minst et fellesskap for erfaringsutveksling blant representantene. Alle våre foreslåtte brukerrepresentanter er ønsket velkommen til slikt fellesskap, både gamle og nye deltakere i rådene. Gjennomgang av lover og forskrifter som gjelder for representanter som er medlemmer av kommunale- og fylkeskommunale råd.

Påmeldingsfrist: 1. november 2019

Deltakeravgift: kr. 500

Påmeldingslenke her.

 

Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Hvordan melde seg på kurs?

Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt lokallag/landsforening. De vil da være behjelpelig med opplysninger og kan vurdere om de har mulighet til å dekke din egnandel.  Du kan melde deg på våre kurs via det elektroniske skjemaet. Lenke til dette finner du under hvert enkelt kurs, her i kurskatalogen. Vi håper du tar deg tid til å fylle ut skjemaet så grundig som mulig, dette sparer oss for mye tid i bestilling av hotell og mat. Hvis noen av feltene ikke er relevante for deg, kan du la de stå tomme, eller svare enkelt “Nei” eller eventuelt “Ja”.

Av hensyn til deres personvern er det ikke lenger mulig å melde seg på flere kurs via et skjema. Det er nå et påmeldingsskjema per kurs. Skjemaet og informasjonen vil bli slettet ette at kurset har blitt gjennomført.

Etter at du har sendt inn påmeldingsskjema vil du få en automatisk tilsendt kvittering, her kan du også se hele påmeldingen din, slik at du selv har oversikt over hvilke kurs du har meldt deg på og hvilken informasjon du har sendt til oss. Hvis du melder deg på etter utløpt påmeldingsfrist kan vi ikke garantere at du har fått plass på kurset, selv om du mottar kvittering for din påmelding. Som påmeldt til kurs vil du alltid motta informasjon fra oss, per e-post, i forkant av hvert kurs.

Avmelding

Hvis du allikevel ikke har mulighet til å delta på et kurs du har meldt deg på ber vi deg om å gi beskjed i så god tid som mulig. Dette sparer oss for unødvendige utgifter.

Hva er et kurs?

Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året

Landsforeningene og lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisasjon a 10.000. Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arildkar14@gmail.com eller Tlf: 977 47 975

Deltakeravgiften – hvem betaler?

For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer, fra andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Skriv opp hvor faktura skal sendes.

1. Er påmeldingsfristen absolutt?

Ja, i utgangspunktet er den det. Fristen er satt for at vi skal kunne sende bestillingsskjema til hotellene vi bruker. De er i utgangspunktet fleksible, men for å fortsette å ha et godt samarbeid med de er vi avhengig av at informasjonen vi sender inn til de kommer innen gitte datoer.
Hvis du ønsker å melde deg på et kurs etter påmeldingsfristen kan du sende oss en e-post. Vi vil da undersøke med hotellet, men vi kan ikke garantere plass.

2. Hva koster det og hvem dekker egenandelen?

Egenandelen for å delta på våre kurs er 500,- for medlemmer av NHF Øst/SAFO Øst. For andre er egenandelen 2000,- Dette er fordi vi kun får støtte for våre egne medlemmer.
Det er vanlig at lokallagene dekker sitt medlems egenandel, men det må hver enkelt alltid høre med lokallaget om før de melder seg på.
Fakturaen sendes direkte til lokallaget med mindre vi blir informert om noe annet.

3. Hva skjer hvis jeg må melde meg av et kurs?

Vi håper alle har forståelse for at jo senere man melder seg av, jo vanskeligere blir det for oss å få avbestilt hotellrom uten å måtte betale. Vi har full forståelse for at sykdom og andre uforutsette hendelser kan oppstå, men ber om å få beskjed så fort som mulig hvis du ser at du allikevel ikke kan delta. Per dags dato er det regionen som dekker utgiftene i forbindelse med avbestillinger.

4. Hvorfor ber vi om så mye informasjon i påmeldingsskjemaet?

Dette er er for å sikre at alle får best mulig tilrettelegging rundt sin kursdeltakelse. Hotellet har behov for informasjon rundt rombehov og allergier for å kunne tilrettelegge for oss når vi er der. Vi må også ha informasjon som adresse og telefonnummer fordi vi sender inn deltakerliste til AOF i etterkant av kursene. Dette for at vi skal få støtte til kursene våre.
Vi ber om at dere fyller ut skjemaene etter beste evne og minner om at dere selv er ansvarlige for å oppgi allergier m.m.
Etter endt kurs slettes påmeldingsskjemaene, dette for å sikre deltakernes personvern. Dette betyr at vi ikke har anledning til å husk allergier eller andre behov, så det er viktig at skjemaet fylles ut fullstendig hver gang.
Hvis du har spørsmål om påmeldingsskjemaet eller personvern kan du ta kontakt med oss.

5. Hvorfor blir noen kurs avlyst?

Vi legger hvert år opp en kursplan basert på innsendte ønsker fra medlemmer og tema vi mener er aktuelle. Det hender allikevel når kurset nærmer seg at vi ser at antall påmeldte er for få, eller det kan være avlysninger e.l. fra innledere/kursholdere. Dette fører til at vi i noen tilfeller må avlyse et kurs. Informasjonen som ligger her skal til enhver tid være oppdatert.

6. Kan vi ønske oss kurs eller foredragsholdere?

Ja! Vi blir alltid glad for kursønsker og prøver så langt det lar seg gjøre å sette opp kurs som vi vet at medlemmene våre ønsker.