Alle kommuner skal ha et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I følge loven skal kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsett funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for menneske med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. NHFs representanter i de kommunale rådene sitter som representanter for SAFO, samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. SAFO er en paraplyorganisasjon for NHF, NFU(Norsk forbund for utviklingshemmede) og FNDB (Foreningen norges døvblinde).

Akershus fylkeskommune:
Ann-Karin Pettersen (NHF), frupettersen66@gmail.com
Vara Arne Kolstadbråten (NFU), arneko@vegvesen.no

Asker kommune:
Grethe Hjermstad (NHF), grhjerms@gmail.com
Vara Jon Nesheim (NHF), jnesheim@online.no

Bærum kommune:
Per Stuvland (NHF), per.stuvlands@online.no
Vara Erik Strøm (NHF), strom.erik@hotmail.com
Sissel Mette Nyberg (NFU), sisselmettern@gmail.com

Eidsvoll kommune:
Tonje Jensen (NFU), tonjedesign@gmail.com

Enebakk kommune:
Dag Hongve (NHF), dag.hongve@gmail.com
Robert Fostaas (NHF), robedel6@gmail.com
Vara Johan Sundby (NHF), johansu@online.no
Nestleder Tove Britt Henriksen (NFU), tovebritt@tusker.no
Vara Pia Therese Holte (NFU), ptholte@online.no

Fet kommune:
Lisbeth Falling (NHF), efogas@online.no
Trond Espen Hansen (NHF), trond@hansen-web.no

Frogn kommune:
Nestleder Ole Gripstad (NHF), o-lagri@online.no
Terje Nordahl (NHF), tenorda2@online.no
Vara Kjersti Marie Holmby Dahl, Kjersti.m.dahl@gmail.com

Gjerdrum kommune:
Kristin Gustafsson (NFU), myskeman@gmail.com

Hurdal kommune:
Tor-Andre Andreassen (NHF), tondre@online.no

Lørenskog kommune:
Ingebjørg Birkeland (NFU), birrag@outlook.com
Vara Anne May Berg (NFU), a.berg@getmail.no

Nannestad kommune:
Åse Olsen (NHF), aas-ols@online.no

Nes kommune:
Sonja Sandbakk (NHF), sandbakksonja@gmail.com
Vara Kristen Salberg (NHF), salberg@babo.no
Politisk leder Tom Fidje (NHF), tomfidje@online.no

Nesodden kommune:
Leder Inger Johanne Norberg (NFU), i-j-norb@online.no
Vara Berit T. Rønning (NFU), berit.t.ronning@gmail.com

Nittedal kommune:
Elin Langdahl (NHF), elin.langdahl@gmail.com
Brit Langseth (NHF), b.langseth@getmail.no
Vara Irene Eckhoff (NHF), beckhof@online.no

Oppegård kommune:
Nestleder Randi Hovde (NHF), randi.hovde@sd.dep.no
Vara Grete Vikør Thorgersen (NFU), grete@forte.no

Rælingen kommune:
Leder Hanne Fjerdingby Olsen (NHF), hafjer@online.no
Grethe Platt (NHF), gretheplatt@gmail.com
Trine Lorentzen (NHF), trine.lorentzen@holthe.us
Vara Cathrine Bakken (NHF), cathr-jo@online.no
Ingeborg Størkersen (NFU), storkersen@rkl.no

Skedsmo kommune:
Tor Inge Møller (NHF), tomoller@hotmail.no
Vara Liv Rothe (NHF), livrothe@yahoo.no
Vara Geir Småge (NHF), smaag@online.no

Ski kommune:
Saad Al-Jaderi (NHF), saad842@gmail.com
Arne Kolstadbråten (NFU), arneko@vegvesen.no
Vara Robert Gjertsen (NFU), robert.gjertsen@dnb.no
Vara Bjarne Tendø Kjeldsen (NFU), b-tendoe@online.no

Ullensaker kommune:
Jan Tore Isingrud (NHF),
Vara Nils Lauten (NHF),

Vestby kommune:
Sverre Bergenholdt (NHF), sverre.b@online.no
Arne Bergersen (NHF), atberger@online.no
Vara Grethe E. Molina (NHF), gmolina1@live.com

Østfold fylkeskommune:
Tone C. Lillestølen (NHF), tone.lillestolen@getmail.no
Celina Sjøberg (NHF), celinasjo@gmail.com
Vara Hanne Pettersen (NHF), hanne@sadu.no
Gerd Sissel Møller (NFU), gersismo@gmail.com

Aremark kommune:
Erik Ebeltoft (NHF), eric@halden.net

Askim kommune:
Ellen Rode (NHF), erode@online.no
Vara Arne Lein (NHF), arnelein@online.no
Nestleder Unni Hegle (NFU), ihegle@online.no
Vara Siri Moniche Ertzeid (NFU), siriertzeid@msn.com

Eidsberg kommune:
Eivind Trømborg (NHF), eivind@andreskruer.no
Randi Bjørnerud (NFU), randibjornerud@gmail.com
Vara Kirsten Viskum (NFU), kviskum@gmail.com

Fredrikstad kommune:
Nestleder Celina Sjøberg (NHF/HBF), celinasjo@gmail.com
Vara Vidar Olavsen (NHF/HBF),  kaolaves@online.no
Vara Inger Wiklund (NHF), ieli-w@online.no
Vara Magne Haalund (NHF), magne.haaland@fredfiber.net
Anita Lyngmo (NFU), anitalyng@hotmail.com

Halden kommune:
Willy Aagaard (NHF), w.k.aagaard@gmail.com
Vara Janina Huseby (NHF/HBF), janina@live.no
Vara Magni Sørgaard (NHF), selikk49@gmail.com
Politisk medlem Anne Karin Johansen (NHF), ankjohan@online.no
Anita Ørbeck (NFU), anitahelene@hotmail.no
Vara Jørn Nilsen (NFU), jorn.nilsen@halden.net

Hobøl kommune:
Rune Fosberg (NHF), rune@fosberg.no
Kjell Jaren (NFU), kjelljaren@gmail.com

Moss kommune:
Leder Simen Aker (NHF), simen.a@online.no
Nestleder Jane-Anita Jensen (NHF), j-anita@online.no
Vara Jan B. Leirvik (NHF), jleirvi@online.no

Rakkestad kommune:
Terje Eriksen (NHF), terje.o.eriksen@online.no

Rygge kommune:
Leder Hanne Petersen (NHF), hanne@sadu.no
Personlig vara Bente Lied Lunde (NHF), benteliedlunde@gmail.com
Laila Steen (NHF), laisteen@icolud.com

Råde kommune:
Leder Hans T. Lundeby (NHF), thorle-l@online.no
Personlig vara Harry Østby (NHF),
Trine Gjersøe (NHF), trineg70@yahoo.no
Personlig vara Anni Winther (NHF), kai-wint@online.no

Sarpsborg kommune:
Gunnar Buvik (NHF), buvik@online.no
Vara Tone Lillestølen (NHF), tone.lillestolen@getmail.no
Vara Tove Larsen (NHF), tove.larsen65@gmail.com
Vara Per Erik Løkkevik (NHF), per.erik.lokkevik@gmail.com
Politisk leder Arild Karlsen (NHF), arild.kralsen@gmail.com

Skiptvet kommune:
Terje Holm (NHF), terjeholm47@gmail.com
Ruth Frorud (NHF), hafror@online.no

Spydeberg kommune:
Nestleder Torstein Skjolden (NFU), tskjolden@online.no

Trøgstad kommune:
Elisabeth Lintho Ekeberg (NHF), elilineke@gmail.com
Vara Ingunn Sand Fosser (NHF), inghsf@online.no
Sigmund Snøløs (NFU), sigsno@gmail.com
Vara politisk Fredrik Dahl (NFU), frin-dahl@live.no

Våler kommune:
Roger Brennvall (NHF), robren@online.no
Vara Lill-Tove Greiner Aspjøt (NHF), smurfeline33@hotmail.com