Selv om DU ikke er i risikogruppen, kan du sette andres liv og helse i fare.
Følg gitte råd fra myndighetene. Følg våre retningslinjer om å avlyse eller utsette møter, samlinger, kurs og annet. Mye kan gjøres på telefon, mail, skype eller på et senere tidspunkt.